Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století - František Jirásko | Replicamaglie.com

...echách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 ... Klášter Hostinné ... . Prievidza 1992. ZESCHICK, Johannes: Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Beletrie pro děti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čtení Pověsti, mýty a báje 1933 v Chudonicích u Nového Bydžova. Mgr., pedagog, historik a bohemista, zaměře ... Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18 ... ... ., pedagog, historik a bohemista, zaměřen na historickou vlastivědu Krkonoš, národní obrození v příhraniční oblasti Dolního Slezska a česko-polské vztahy, autor článků a publikací z oblasti Krkonoš. REFORMACE A REKATOLIZACE VE SLEZSKU A KLADSKU V 16. - 18. STOLETÍ Prezentace publikace spojená s přednáškou Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 neděle 6. 1. SMRT A DÍVKA Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18. století Jirásko, F. /Nakladatelství Bor/ Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. REFORMACE A REKATOLIZACE. VE SLEZKU A KLADSKU. V 16. - 18. STOLETÍ. Františkánský klášter Hostinné. 10. května 2018 / 17:00hod. Městské muzeum pořádá přednášku s promítáním. spojenou s prezentací stejnojmenné publikace. Přednášet bude autor knihy, pan František Jirásko. V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768-1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18. století František Jirásko / Nakladatelství Bor (2018) Rozebráno Vyšlo: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16. - 18. století ... náboženského života, jež měla v 16.-18. století obdoby jen málokde ve střední Evropě. Na relativně malém prostoru tu tehdy, opomineme-li místní židovské obce, působila v prvé řadě katolická kolegiátní kapitula v Budyšíně, jediná kapitula v Říši podřízená přímo apoštolskému stolci, která byla přesto nucena Ad gloriam Dei Moravští misionáři v 16.-18. století Vědecká knihovna v Olomouci 2. 5.-28. ... Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. V Praze: Rybka, 2011, s ... ZUŠ HOSTINNÉ A MĚSTSKÉ MUZEUM HOSTINNÉ Vás zvou na výstavu výtvarného oboru ZUŠ Hostinné V hlubině Vernisáž se uskuteční...detail » Muzeum 15.6.2018 Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK ... Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18. stolet ... Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách / Pavel Kreisinger. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- 400 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových ......

INFORMACE

AUTOR
František Jirásko
DIMENZE
11,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století.pdf

POPIS

Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny České. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel jeho dcery Elišky Přemyslovny Jan Lucemburský i jejich syn Karel IV. Připojování dalších slezských území pokračovalo i v následujícím století, a tady, přesněji v období husitských válek, už začíná období, jež podrobně sleduje naše kniha. Není to náhoda, protože právě v té době se ve střední Evropě vyostřilo volání po nápravě uvnitř katolické církve, odkud vedla přímá cesta k evropské reformaci. V centru zájmu této knihy je proces jejího vzniku, bouřlivého rozvoje i ztráty nabytých pozic ve Slezsku a také v blízkém Kladsku po třicetileté válce, stejně jako průvodní jev dramatických událostí v době rekatolizace – vznik kostelů míru a kostelů milosti

Chcete si přečíst knihu?Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Jirásko. Číst Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY