Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus

Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Marek Německý, | Replicamaglie.com

...ím formuloval Ralf Dahrendorf. Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Marek Německý, Jiří Šubrt, kol ... Jak se vyrábí sociologická znalost - Disman Miroslav ... ... . Jedinec a společnost - Šubrt Jiří, Německý Marek - Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsaž Pokud jde o sociologii, Dahrendorf spojil tuto představu s konceptem „sociální role", který podrobil rozsáhlé kritice. V první kapitole knihy, nazvané Jedinec a společnost, sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny uvažování o li ... Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo ... ... . V první kapitole knihy, nazvané Jedinec a společnost, sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického myšlení od jeho počátků do současnosti. Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha: SLON 2018. Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol. Jak se žije Čechům v současné Evropě? Praha: Academia/SOÚ AV ČR, 2018. Dušan Janák. Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Praha: SLON 2018. Petr Skalník (ed.). Download Citation | On May 30, 2012, Viktoria Petrovskaja and others published Opisanie kartinok dvujazyčnymi do kol nikami: leksiko-grammatičeskij i narrativnyj aspekty | Find, read and cite ... „Lidský jedinec v dějinách sociologického myšlení." Pp. 13-38 in J. Šubrt, M. Německý a kol.: Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Suríková, M. Šubrt, Jiří - Německý, Marek a kolektív: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. (Šubrt, Jiří - Německý, Marek a kolektív: The Individual and Society: Reflections on the Concept of Homo Sociologicus). Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > A > Aktér (sociologie). Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus Šubrt Ji ... Jedinec a společnost - Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Uvahy nad konceptem homo sociologicus - Marek Německý, Jiří Šubrt Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Jedinec a společnost. Jiří Šubrt, Marek Německý. Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený... Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, teorie a výzkum. Soudobá sociologická teorie Slon Jedinec a společnost - Uvahy nad konceptem homo sociologicus - Marek Německý , Jiří Šubrt , kol. niha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus; Jakub Mlynář - Miroslav Paulíček - Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd Matouš Veselský Ivan Jakubec - Jan Štemberk: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše Jakub Drábek ... Jedinec a společnost (Úvahy nad konceptem homo sociologicus) Jiří Šubrt a Marek Německ ý • SLON, 2018 . Posielame do troch dní. niha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. ... Publikace Zdraví - kultura - společnost se zabývá fenomény zdraví, nemoci a zdravotní péče v sociologických, historických i kulturních souvislostech. Ukazuje na vztah mezi zdravím, autonomií jedince a mocenskými vztahy ve společnosti....

INFORMACE

AUTOR
Marek Německý,
DIMENZE
8,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus.pdf

POPIS

Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá zjednodušená představa o tom, co je člověk. V sociologii spojil Dahrendorf tuto představu s konceptem sociální role, který podrobil rozsáhlé kritice. V první kapitole knihy Jedinec a společnost sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického myšlení od jeho počátků do současnosti. Pozornost věnují významným postavám 19. a 20. století s cílem ukázat, jak se v jejich dílech zobrazuje napětí mezi svobodou a determinovaností, egoismem a altruismem, racionalitou a iracionalitou. Druhá kapitola od Marka Německého je zaměřena na vývoj názorů amerického sociologa Talcotta Parsonse. Ze sociologů 20. století to byl především on, kdo teoreticky rozpracoval a do značné šíře rozvinul problematiku aktéra a sociálních rolí. Kontrastní alternativu vůči Parsonsovu přístupu představuje soudobá analytická sociologie, kterou ve třetí kapitole představuje Tomáš Diviák. Čtvrtá kapitola se vrací k pojmu sociální role. Toto téma bylo v průběhu 70. let 20. století odsunuto stranou a pozornost tehdejších sociologů se obrátila k problematice aktérství. Jiří Šubrt ukazuje, že i přes tento posun je užitečné se pojmem sociální role znovu zabývat, neboť může být klíčovým pro řešení protikladu mezi sociologickým individualismem a holismem. V poslední kapitole se pak J. Šubrt vrací k základní otázce, která prolíná všemi probíranými tématy a týká se vztahu jedince a společnosti. Podkladem pro kritické zkoumání se zde stává koncepce P. L. Bergera a T. Luckmanna. Kritická diskuse s jejich přístupem se autorovi stává v závěru knihy odrazovým můstkem pro pokus o nastínění nové koncepce aktéra, která vychází z propojení Durkheimových a Parsonsových inspirativních idejí.

Chcete si přečíst knihu?Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Německý,. Číst Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY