Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století

Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století - Michaela Ramešová | Replicamaglie.com

....00 Praha Karla IV. Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1 ... Praha: Vyjde nová kniha o Benediktovi Riedovi a jeho vlivu ... ... . poloviny 16. století Ramešová, M. /Tomáš Halama/ Tvorba Benedikta Rieda ve službách Vladislava Jagellonského byla jedním z vrcholů stavitelské kultury přelomu 15. a 16. století. Kniha s názvem "Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století" před nedávnem vyšla v Nakladatelství Halama. Její součástí je kromě obrazové příl ... Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ... ... . poloviny 16. století" před nedávnem vyšla v Nakladatelství Halama. Její součástí je kromě obrazové přílohy také obsáhlá výkresová dokumentace. Ramešová, Michaela: Portály z okruhu Benedikta Rieda 1. - Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století. - Vydání první. - České Budějovice: Tomáš Halama, 2017. - 191 Seiten : Illustrationen dovolujeme si vás upozornit na publikaci naší doktorandky Michaely Ramešové o portálech okruhu Benedikta Rieda. Kniha s názvem "Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století" před nedávnem vyšla v Nakladatelství Halama. Ve druhé polovině 16. století v domě býval zájezdní hostinec s deseti lůžky a stájemi pro čtyřicet koní, který na sklonku 16. století vlastnil Jan Ledenický zvaný Podlaha ... Adelskulturen auf Burgen: Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung, Brixen 2017 / im Auftrag der deutschen Burgenvereinigung herausgegeben von Joachim Zeune ; Redaktion: Martina Holdorf. Braubach: Deutsche Burgenvereinigung, 2019. - 192 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V. : Reihe B: Schriften ; Band 16) Podle informací z oddělení VaV FSV UK bude zasedání zpravodajů probíhat až v červnu 2017, věřím, že na vyžádání již budu schopna dodat rozhodnutí o přijetí článků. Článek je v průběhu různých recenzí již od října 2016, z důvodu velkého rozsahu však není možné uspíšit jeho přijetí/zamítnutí k publikaci. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu , 2016, sv. 1/16 , s. 46-50. ISSN 1802-4734. [Článek v časopise] 105315: ... Pohunek Petr. Využití metody vícedechového vyplavování inertního plynu z plic ve funkční plicní diagnostice u dětí. Studia Pneumologica et Phthiseologica ... Časopis Českého muzea hudby, 2017, sv. 2017(9 ... LÍBAL Dobroslav: Gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 145-215. LÍBAL Dobroslav: Přemyslovský palác v Olomouci - vrcholné dílo románské architektury ve střední Evropě. In: Umění 36. Praha 1988, s. 169-171. Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550 Z dějin hutnictví :příspěvky k dějinám železáren v Krušných horách ve 20. století a kapitoly z dějin hutní výroby /Irena Laboutková (ed.). Praha : Národní technické muzeum, 2018. 148 s. : ilustrace, fotografie, mapy, tabulky, grafy (Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 0139-9810 ; 227) Sv. 44 ISBN:978-80-7037-309-5 Ramešová, Michaela Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století / Michaela Ramešová. -- Vydání první České Budějovice : Tomáš Halama, 2017. -- 191 stra...

INFORMACE

AUTOR
Michaela Ramešová
DIMENZE
11,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století.pdf

POPIS

Tvorba Benedikta Rieda ve službách Vladislava Jagellonského byla jedním z vrcholů stavitelské kultury přelomu 15. a 16. století. Zásluhou zahraničních kontaktů královské huti se v okruhu tohoto mimořádného architekta od 90. let 15. století začaly v Čechách vedle aktuálních výdobytků „pozdní gotiky“ prvně prosazovat i prvky nového stavitelského jazyka inspirované antickým dědictvím. Autorka si vytkla za cíl nejen zabývat se otázkami vzniku a vztahu dosud nepříliš poznaného, byť výrazného souboru riedovských portálů, ale také pokus přiblížit se k tomu, za jakých okolností a proč se na těchto dílech „gotika“ a „renezance“ z pohledu tehdejších kameníků či jejich patronů objevily. Kniha obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci.

Chcete si přečíst knihu?Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Ramešová. Číst Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY