Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích - Daniela Stavělová | Replicamaglie.com

...ch Weight and Weightlessness of the Folklore: The Folklore Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands GA17-06904S Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18 ... Page 1 Page 2 AUTOŘI STUDIÍ A ČLÁNKŮ NR 3/2014: PhDr ... ... . století Komentáře . Transkript . pdf - Folkové prázdniny Robert Merle, jeden z nejvýraznějších francouzských spisovatelů druhé poloviny 20. století, tentokrát opouští rodnou Francii a vypráví příběh vědce Sevilly, jenž provádí výzkum v delfináriu na Floridě. Hlavními hrdiny románu jsou však dva delfíni, které Sevilla naučí mluvit. Historie jejich vydávání je poznamenána politikou druhé půle 20. století: 1. vydání vyšlo v ... Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ... ... . Hlavními hrdiny románu jsou však dva delfíni, které Sevilla naučí mluvit. Historie jejich vydávání je poznamenána politikou druhé půle 20. století: 1. vydání vyšlo v roce 1939, v SNDK byly Biblické příběhy vytištěny poprvé 1958, ale vytištěné knihy byly uloženy ve skladech a prodávány až o několik let později, v souvislosti s politickým a ideologickým uvolněním šedesátých let. Hnutí vzniklo koncem 18. století v Anglii a ve Francii, zesílilo ve druhé polovině 19. století a na intenzitě nabylo zejména v západní Evropě a Severní Americe. Historie feminismu se obvykle dělí na „prehistorii" a tři vlny: „Prehistorie" (konec 18. století). Dějiny genetiky v českých zemích Kniha mapuje vývoj genetiky v českých zemích od sa-mých počátků až do druhé poloviny 20. století, upozor-ňuje však i na významné milníky historie světové vědy, které měly přímý vliv na výzkum dědičnosti u nás. Autor vychází ze studia velkého množství dobových pramenů. MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta TEMATIKA SMRTI V ČESKÉ A SVĚTOVÉ PRÓZE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Habilitační práce Brno 2012 PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. 2 Prohlau Navíc by nebylo třeba znovu šířit desinformace - kromě již zmíněných třeba i sběratelův poukaz na fiktivní romantické básníky z druhé poloviny 18. století, na prvenství Němců v raném ocenění a sběru lidových písní, na "neodpovědnost" kramářských veršovců ve vztahu k folklóru atp. Page 1 Page 2 AUTOŘI STUDIÍ A ČLÁNKŮ NR 3/2014: PhDr AUTOŘI STUDIÍ A ČLÁNKŮ NR 3/2014: PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D., (*1976) vystudoval etnologii a historii na Filozofické fakultě MU v Brně, kde v současnosti působí jako odborný asistent Ústavu evropské etnologie; v letech 1999-2007 pracoval ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu tvrdé pronásledování. Byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, ke všemožnému útisku ... Jeho historie se začala psát v listopadu 2010 jako neformální schůzka několika kamarádek, které si chtěly jednoduše zpestřit večer. Postupně se však přidávali další a zatím se průběžně zapojilo 51 zájemců o tuto hru, která má nejen v našich zemích hluboké historické kořeny. Městský průvodce, články nejen z oblasti kultury, tipy na dobré jídlo, kam s dětmi, kam za pohybem v Brně. Program všech kulturních institucí. A city guide, articles not only about ... V této souvislosti se alespoň stručně zmíníme o otázce etnicity a etnických tradic v lidové kultuře. Přisuzování určitého kulturního projevu některému etniku nebo skupině národů se v etnografické literatuře objevuje již od druhé poloviny 19. století. Tehdejší epocha českých dějin (od konce 18. století do 2. poloviny 19. století) se dnes označuje jako národní obrození: jednalo se o všestranné, kulturně-politické hnutí směřující k emancipaci (zrovnoprávnění) českého národa sužovaného germanizací a občanskou nesvobodou v rámci Rakouské říše. Předmětem projektu je výzkum počátků fotografie v českých zemích mezi lety 1839 a 1860. Na rozdíl od předchozích výzkumných záměrů, projekt se nezaměřuje na výzkum daguerrotypie, která tehdy dominovala zdejší fotografické produkci, ale na nejstarší fotografie zhotovené na papíru (kalotypie a slané papíry). Čínská lidová republika zkráceně ČLR či Čína je nejlidnatější stát světa Velmi rychle rostoucí ekonomika vojenská síla i progresivní diplomacie dávají vzrůst nové supervelmoci Země je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny Čínská lidová republika si dělá nárok i na ostrov Tchaj-wan a několik dalších menších území tyto oblasti jsou však ......

INFORMACE

AUTOR
Daniela Stavělová
DIMENZE
6,51 MB
NÁZEV SOUBORU
Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích.pdf

POPIS

Kolektivní monografie desetičlenného autorského týmu je výsledkem rozsáhlého zkoumání tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích, které bylo významným a zároveň rozporuplným kulturním i sociálním jevem. Svůj původ má v padesátých letech, kdy jsou zejménaveměstechzakládánysouborylidovýchpísnía tanců. Ty měly naplňovat představy ideologicky pojaté kultury, jejich konjunktura však zákonitě vyústila do „tíhy folkloru“ pociťované na přelomu let padesátých a šedesátých. Kniha se zabývá tím, jak tuto aktivitu vnímali její přímí účastníci a co o ní prozradí jejich životní příběhy a vyprávění. Bylo folklorní hnutí nástrojem politické propagandy komunistického režimu, nebo šlo naopak o ostrůvky svobody lidské i umělecké, které se staly jakýmsi bezpečným místem pro realizaci vlastních strategií a alternativních myšlenek?

Chcete si přečíst knihu?Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Daniela Stavělová. Číst Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY