Filosofie živé přírody

Filosofie živé přírody - Zdeněk Kratochvíl | Replicamaglie.com

...zenosti - fysis. Tradiční problematičnost přírodní filosofie ... Kratochvíl, Zdeněk, 1952- - LC Linked Data Service ... ... . Zasutí a znovuodkrytí smyslu pro fysis. - 3 . 2. Jednotlivá přirozenost. Fysis. Věc jako uchopení fysis. Podloží jevů a věcí ... FILOSOFIE ŽIVÉ PŘÍRODY (vydaná verze z r. 1994, s přílohami) Obsah: 1. Filosofický pojem přírody - přirozenosti - fysis. Tradiční problematičnost přírodní filosofie. Zasutí a znovuodkrytí smyslu pro fysis. - 3 . 2. Jednotlivá přirozenost. Fysis. Věc jako uchopení fy ... Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce - Filozofie ... . - 3 . 2. Jednotlivá přirozenost. Fysis. Věc jako uchopení fysis. Podloží jevů a věcí. Konstituce věci. Věc ... Mýtus, filosofie a věda I-II, 1991, 2. vyd. 1993 Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky, 1992 Řečtí apologéti, 1992 Studie o křesťanství a řecké filosofii, 1994 Filosofie živé přírody, 1994 Výchova, zřejmost, vědomí. (Poznámky k filosofii výchovy), 1995 Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 2009; Výchova, zřejmost, vědomí 1995; Od mýtu k logu 1994; všech 22 knih autora. Podobné knihy. Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody 2010; Kniha Filosofie živé přírody je v Mýtus, filosofie a věda I-II, 1991, 2. vyd. 1993 Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky, 1992 Řečtí apologéti, 1992 Studie o křesťanství a řecké filosofii, 1994 Filosofie živé přírody, 1994 Výchova, zřejmost, vědomí. (Pozn...

INFORMACE

AUTOR
Zdeněk Kratochvíl
DIMENZE
12,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie živé přírody.pdf

POPIS

Z. Kratochvíl svůj text označuje jako „pokus o sestup na nejistou a bohatou půdu zkušenosti přírody - na půdu přirozené zkušenosti“. V úvodu autor podává etymologický výklad pojmu příroda, respektive přirozenost, a zabývá se jejími jednotlivými aspekty(co vše k celku přirozenosti patří, jakým způsobem ji uchopujeme…). Z. Kratochvíl upozorňuje, že zasutí smyslu pro přirozenost se projevuje poškozením světa - proto je nutné zabývat se světem a jeho pluralitou - jako pozadím jevů a kontextem věcí, jako sounáležitostí horizontů, jako paradigmatem uchopování přirozeností. Avšak existuje i svět přirozený, ne jen jako problém filosofický, ale také jako problém životní. Kratochvíl dále podává výklad kategorií, pomocí kterých svět vnímáme: hmoty, prostoru a času. Další kapitoly Kratochvíl věnuje živé přírodě (ptá se po identitě živého organismu, vztahu života a bytí), evoluci (pokouší se o „zkušenostní popis evolučního dění, rozebírá Darwina a neodarwinistický evolucionismus) a noetické problematice (poznatelnost živého).Hovoří o paradigmatech skutečnosti, přičemž se zaměřuje na novověké paradigma.

Chcete si přečíst knihu?Filosofie živé přírody ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zdeněk Kratochvíl. Číst Filosofie živé přírody Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY