Agrární strana: Její rozmach a zánik

Agrární strana: Její rozmach a zánik - Vladimír V. Dostál | Replicamaglie.com

...ých světů ... Agrární strana Její rozmach a zánik ... Ediční řady / Paměti - Nakladatelství ATLANTIS ... . Ediční řada: Paměti. 360 s. a 16 s. čb fotografické přílohy, vázaná s přebalem. Osobní líčení osudů Agrární strany, jejích členů, spolupracovníků a politických protivníků, od vzniku po rok 1945 a emigraci. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 | [email protected] | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 ... Agrární strana - Její rozmach a zánik - Vladimír Dostál ... ... .cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené Zájemci o hlubší poznání úlohy agrární strany na sklonku předmnichovské republiky a po Mnichovu byli až dosud odkázáni jen na knihu exilového historika Vladimíra Dostála z roku 1998: „Agrární strana. Její rozmach a zánik.", který však pro její napsání neměl k dispozici dostatek relevantních podkladů. předseda agrární strany v exilu Vladimír Dostál. Činí tak v publikaci Agrární strana. Její rozmach a zánik, v níž je ovšem, vzhledem k tomu, že mapuje celé období vývoje stranické organizace, období let 1920-1921 věnováno pouze několik málo stran. Z práce je patrné 2 Více k ní DOSTÁL, Vladimír V.: Agrární strana. Její rozmach a zánik. Atlantis, Brno 1998, s. 259-264. 3 BALAŠO, akt a: r Zelená internacionála - prodloužená ruka imperialistických nepřátel našeho lidu. Svoboda, Praha 1952, s. 3-5. 4 Tamtéž, s. 7-8. PD_04_2012.indb 23 12/19/12 9:33 AM Agrární strana - Dostál Vladimír V. - Osudy Agrární strany líčené na základě osobní zkušenosti autora i studijních pramenů, výpovědi jejích členů, spolupracovníků a politických protivníků od vzniku strany na sklonku minulého století do zákazu činnost ... Její rozmach a zánik-24 %. Agrární strana její rozmach a zánik. Tulikráska. Kočka, která rozmlouvala s krocany. Cesta s ayahuaskou. O mysteriích egyptských s dopisem Porfyriovým... Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského. Cesta zpátky. Výbušnina operace CIA Splinter Factor. Agrární strana Její rozmach a zánik. Ediční řada: Paměti. 360 s. a 16 s. čb fotografické přílohy, vázaná s přebalem. Osobní líčení osudů Agrární strany, jejích členů, spolupracovníků a politických protivníků, od vzniku po rok 1945 a emigraci. Středoevropské politické studie - Central European Political Studies Review. ČÍSLO 2 - 3, ROČNÍK IV., JARO - LÉ TO 2002, ISSN 1212-7817 - PART 2, VOLUME 2 - 3, SPRING - SUMMER 2002, ISSN 1212-7817 . APLIKACE ROKKANOVSKÉ TEORIE CLEAVAGES NA ČESKÉ POLITICKÉ STRANY NA POČÁTKU ÉRY MASOVÉ POLITIKY agrární strany. Po popsání předchozích postupů, které chce práce použít, ještě zmiňme, že agrární stranu hodlá představit v celé její šíři. Někteří ji například už od počátku dělí na . 1 VLADIMÍR DOSTÁL, Agrární strana. Její rozmach a zánik, Atlantis, Brno 1998, s. 6. OBSAH Články KORNOVENKO, S.: The ideology of Eastern European agrarianism in the programmatic provisions of Czechoslovak and Ukrainian political parties (in the face of social and political turmoil of the 14 ýESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁa PROKŠ, Petr. (1999). Politické programy ýeskoslovanské a ýeskoslovenské sociálně demokratické strany dělnické ... V. V. (1998). Agrární strana. Její rozmach a zánik. Brno: Atlantis. HARNA, Josef, ed. a LACINA, Vlastislav, ed. (2007). Politické programy þeského a ... Inzerát Kniha - Odvrácená strana matky v okrese Hlavní město Praha, cena 100Kč, od Leny na Sbazar.cz. Popis: - kniha vtipných fejetonů na téma mateřeství Agrární strana - Její rozmach a zánik - [15.4. 2020] CENA PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ 150 KČ. Líčení osudů Agrární strany, jejích členů, spolupracovníků a politických protivníků, od vzniku strany na sklonku 19. století do zákazu činnosti po roce 1945, osudy strany v emigraci. Agrární strana - Její rozmach a zánik - [15.4. 2020] CEN a PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ 150 KČ. Líčení osudů a grární str a ny, jejích členů, spolupr a covníků a politických protivníků, od vzniku str a ny n a sklonku 19. století do zák a zu činnosti po roce 1945, osudy str a ny v emigr a ci....

INFORMACE

AUTOR
Vladimír V. Dostál
DIMENZE
5,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Agrární strana: Její rozmach a zánik.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Agrární strana: Její rozmach a zánik ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír V. Dostál. Číst Agrární strana: Její rozmach a zánik Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY