Judaismus: Zjevení a tradice

Judaismus: Zjevení a tradice - Michael A. Fishbane | Replicamaglie.com

...esťanství,Pavlovo ... Když mluvíme o židovské spiritualitě, lze tvrdit,že judaismus je náboženství stručně charakterizované jako kultura tradic ... Islám - Světová náboženství ... . Ve skutečnosti mají tradice, dokonce i ty nevýznamné, velký význam v judaismu a pro jejich porušování je potřeba těžký trest. Pojem judaismus (židovství) se nedá jednotně definovat. ... I oni sami byli obtíženi chybami, což židovská tradice ovšem nepopírá. ... . seder), odtud název "sederový večer". Svátek týdnů (hebr. šavuot) se slaví 7 týdnů po pesachu. Připomíná zjevení Boží na Sinaji (2. kn ... Judaismus: hlavní myšlenky. Dějiny judaismu. Přikázání ... ... . ... . seder), odtud název "sederový večer". Svátek týdnů (hebr. šavuot) se slaví 7 týdnů po pesachu. Připomíná zjevení Boží na Sinaji (2. kniha Mojžíšova 19-20). Svátek stánků, "pod ... 27 3/18 jako nová Při koupi více knih platíte jen jedno poštovné, podívejte se na moje ostatní aukce Vydražené knihy si můžete vyzvednout po předchozí domluvě v Antikvariátu BS ve vestibulu stanice metra Opatov Po-Pá 11,00 - 18,30 P. Danoberská: Židovské tradice a zvyky (Karolinum, 2010) C. Magris: Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice (Sefer, 2010) Spiegel, P. Kdo jsou Židé? ... Fishbane, M.A. : Judaismus. Zjevení a tradice (Prostor, Praha 1996) judaizmus - vývoj - rituály - súčasnosť ... Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Narodil se v Mekce, přijal první boží zjevení od anděla Gabriela v noci ze 26. na 27 měsíce ramadán roku 610. Mohamed a jeho druhové se rozhodli odejít do Medíny 16. července 622. Toto období emigrace (hijra, odtud „hidžra") bylo věnováno předávání nových zjevení a organizování muslimské komunity. Korán a Hadith Judaismus: zjevení a tradice 1999, M. Fishbane Práce amerického autora představuje judaismus jako nejstarší monoteistické náboženství a základ vzniku křesťanství. Provází nás duchovním vývojem judaismu až do doby moderní s důrazem na význačné duchovní představitele.... Protože tyto tradice bylo možné předávat pouze ústně, začal se celý soubor ústně předávaných tradic nazývat Ústní Tóra. Zjevení Tóry podle tradičního výkladu Jedno z nemnoha dogmat v judaismu je, že veškerá Tóra je od Boha z nebes, tzn. že je předaná nebo předávaná prostřednictvím Božího zjevení. Judaismus Text dotazu. Co je to judaismus? Odpověď. Judaismus je souhrnné označení pro náboženství a kulturu židovského národa.Jedná se o monoteistické náboženství, jehož základem je víra v jediného Boha - Jahve - stvořitele a vládce světa, který si vyvolil izraelský národ za svůj lid. Judaismus, 3. vydání Zjevení a tradice. Michael A. Fishbane. Kniha se zabývá nejen dějinami judaismu, ale především jeho duchovním obsahem. Myšlenky, které přináší, by se měly stát součástí vědomí každého člověka naší doby, ať je již jakéhokoliv náboženského vyznání či jiného přesvědčení. Vždyť ... Judaismus, 2. vydání Zjevení a tradice. Michael A. Fishbane. Kniha se zabývá nejen dějinami judaismu, ale především jeho duchovním obsahem. Myšlenky, které přináší, by se měly stát součástí vědomí každého člověka naší doby, ať je již jakéhokoliv náboženského vyznání či jiného přesvědčení. Vždyť ... Židovské náboženské právo Judaismus Tanakh Tóra Talmud Midraš Tosefta Responza psané Právo ústní Právo B_h monoteizmus Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. P.Sládek: RAŠI (Academia 2012ň A. Turková: Židovská teoogie a holocaust (Karolinum 2012) K.Břeňová: Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli (Academia, 2011) G.Stemberger: Klasické židovství (Vyšehrad 2011) Maimonides: Výběr z korespondence (Academia 2010) D. Klinghoffer: Proč Židé zavrhli Ježíše? (Rybka Publishers, 2010) G. Stemberger: Úvod do judaistiky (Vyšehrad ......

INFORMACE

AUTOR
Michael A. Fishbane
DIMENZE
8,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Judaismus: Zjevení a tradice.pdf

POPIS

Kniha se zabývá nejen dějinami judaismu, ale především jeho duchovním obsahem. Myšlenky, které přináší, by se měly stát součástí vědomí každého člověka naší doby, ať je již jakéhokoliv náboženského vyznání či jiného přesvědčení. Vždyť málokteré náboženství bylo předmětem tak hlubokého nepochopení a nenávistných útoků, jako je tomu v případě judaismu včetně židovské kultury a židovského národa. K překonání zkreslujícího obrazu - který vyvrcholil v genocidě v období holocaustu - je proto třeba usilovat o pravdivé pochopení podstaty judaismu, nejstaršího monoteistického náboženství, bez něhož si nelze představit vznik křesťanství a koneckonců ani islámu.

Chcete si přečíst knihu?Judaismus: Zjevení a tradice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michael A. Fishbane. Číst Judaismus: Zjevení a tradice Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY