Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky

Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky - Hans Rotter | Replicamaglie.com

...ch. Lidská důstojnost a ochrana života jsou si zde blízko, z lidské důstojnosti vychází ochrana lidského života ... Filozofické základy pomáhajících profesí ... . Silné spojení lidské důstojnosti a práva na život zachytíme za chvíli v čl. 4. Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy, manželství a rodina, média a jejich význam, politika a občanská angažovanost, globalizace a ... První semestr: etika života - bioetika Otázky bioetiky jsou v současné společenské diskusi stále aktuálněj ... Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky ... ... První semestr: etika života - bioetika Otázky bioetiky jsou v současné společenské diskusi stále aktuálnější, neboť medicína a biologie jsou schopny stále více zasahovat do vzniku, průběhu a konce života člověka. Partnery teologické etiky jsou medicína a humánní biologie. Dlouho očekávaný základní přehled křesťanské lékařské etiky. Důstojnost lidského života Hans Rotter. 108 Kč . 97 Kč ... - lidská důstojnost - všichni jsme si absolutně rovni, odmítnutí diskriminace - povinnost respektovat důstojnost druhého. otázky praktické etiky - smysl života - v náboženství touha po sjednocení s duchovním principem (následování Krista) - zjišťujeme, že bez lásky a pozitivních vztahů nemá nic smysl Toto jsou legitimní otázky lékařské etiky, vztažené na popsaný příběh. Pokud si uchováme nezbytnou dávku pokory, smíme se snad otázat, jak si měl počínat nebohý Johny. I když touto otázkou už opouštíme oblast etiky lékařské, zůstáváme stále na „etické půdě". posloužila kniha Hannse Rottera, Důstojnost lidského života nebo informace z knihy Základy moderní lékařské etiky (Vácha, Königová,Mauer, 2012). V následující kapitole se věnuji katolickému pohledu na potratovou problematiku. Zde jsem používala převážně oficiální dokumenty katolické církve, mezi které patří např. - ROTTER, H. Důstojnost lidského života. Základní otázky lékařské etiky. Praha: Vyšehrad, 1999. - ROTTER, H. Sexualita a křesťanská morálka. Etika / Základní otázky života Prodej skončil Řešení etických dilemat všedního dne z německého originálu přeložil Petr Babka Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. 10. Lidská dignita a její základ, počátek a konec lidského života 11. Morální principy v bioetice a etické kodexy 12. Základní termíny pro alokaci vzácných zdrojů (hodnocení výkonnosti zdravotnictví) 13. Konstrukce spravedlivých modelů ve zdravotnictví (druhy zdravotního pojištění) 14. Definice a determinace smrti 15. Stručný vývoj lékařské etiky od hippokratovského období do přijetí Helsinské deklarace v říjnu 2000. Filozofické aspekty tohoto dokumentu. Základní principy lékařského výzkumu na pozadí etiky ve vědecké práci obecně. Etické komise. Literatura: Dolista, J. - Vurm, V.: Vybrané kapitoly z bioetiky, ZSF JU, Č. "Přirozená důstojnost" znamená, že hodnota lidského života je vnitřně daná a je znakem jeho hodnoty. "Nezcizitelný" znamená, že toto právo nelze nikomu vzít ani se ho vzdát. Deklarace také vyhlašuje, že "každý má právo na život" a že "všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez ... A hned první podkapitola této otázky nese název Zachovat poslední fázi života její důstojnost.10. Stanovisko lékařské etiky. Budeme pokračovat v oblasti étosu lékaře s ohledem na nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty a rozvineme jej nejprve tím, co cíleně stanovuje Etický kodex České lékařské komory:11 hodnota ľudského života kvalita života ... základní otázky lékařské etiky. Praha : Vyšehrad, 1999. 107 s. ISBN 80-7021-302-7 SUAUDEAU, J. 2002. Potrat a eutanázia. Bratislava : Serafín, 2002. 136 s. ISBN 80-88944-54-6. SCHERER, G. 2007. Základní fenomény lidského bytí očima filosofie : témata týkajíci se života každého ... Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: [email protected], fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658...

INFORMACE

AUTOR
Hans Rotter
DIMENZE
10,85 MB
NÁZEV SOUBORU
Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky.pdf

POPIS

Po krátkém obecném úvodu, obsahující zásadní zdůvodnění křesťanské úcty k hodnotě lidského života, navazují konkrétně zaměřené kapitoly: genová technika, vyšetření v těhotenství, umělý potrat, transplantace, pokusy se zvířaty, smysl utrpení, pravda u lůžka nemocného, eutanazie. Přesně a srozumitelně psaná kniha může posloužit k nezbytné orientaci nejen lékařům a ostatním zdravotníkům pracujícím ve vědě, ve školství a v terénní praxi, ale i nám všem - potenciálním pacientům, kteří potřebují být dobře orientováni v etické problematice nemoci a zdraví, aby mohli na bázi občanské společnosti kvalifikovaně spolurozhodovat o svém životě i v situaci uživatelů lékařské péče.

Chcete si přečíst knihu?Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hans Rotter. Číst Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY