Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků

Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků - Harold Bloom | Replicamaglie.com

...000. Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky , Paseka, Praha - Litomyšl 2003 ... PDF Standard pro dobrý fond - nkp.cz ... . Miroslav Červenka: Kapitoly o českém verši, Karolinum, Praha 2006. Miroslav Červenka a kol.: Slovník básnických knih - Díla české poezie od ... Bylo mu 89 let. Jeho nejznámějším dílem je kniha Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků. (New York Times) literatury pro děti a mládež, katalogy jsou vydávány od roku 2012/2013) či Kánon západní literatury od Harolda Blooma. Dalšími ... Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou vě ... PDF Standard pro dobrý knihovní fond doplňuje Zlatý fond české ... ... . Dalšími ... Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků [online]. Praha: Prostor, 2000 [cit. 2019-01-11]. Obzor. ISBN 80-7260-013-3. Odpoveď prináša Harold Bloom, ktorý v časoch najvyhrotenejších sporov o kánon vydáva The Western Canon s podtitulom The Books and School of Ages (1994; Kánon západní literatury. Knihy, které prošly zkouškou věků 2000). Názory amerického zástancu kánonu budú pre nás východiskom uvažovania nad kánonickým dielom Literatúra a kultúra. Kód predmetu: 1ISJM/PLIKU/15 . Akademický rok: 2016/2017. Semester: zimný. Kreditové ohodnotenie: 2. Dotácia: 0/2. Forma ukončenia: Svetová literatúra I. Kód predmetu: 1ISJM/PSVE1/16 . Akademický rok: 2019/2020. Semester: zimný. Kreditové ohodnotenie: 2. Dotácia: 1/0. Forma ukončenia: Vladimír Papoušek - Petr A. Bílek: Cosmogonia: alegorické reprezentace „všeho" Jeho nejznámějším dílem je kniha Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků. (New York Times) 11. září 2019 9:00 „Pokud by cenou za to, že si Rusko upevní pozici supervelmoci, mělo být to, ... obšírném pojednání Kánon západní literatury táže po vlastnostech, kte-ré činí konkrétního autora a jeho dílo věčnou součástí kulturní tradice, ... Knihy, které prošly zkouškou věků. Přelo-žili Ladislav Nagy a Martin Pokorný, Prostor, Praha 2000, s. 41. 2000 Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků (Praha: Prostor) BORGES Jorge Luis 1964 Otras inquisiciones (Buenos Aires: Emecé Ed.) 1989 Zrcadlo a maska (Praha : Odeon) 1991 Z esejů. In Světová literatura. Roč. 36, č. 5, s. 116-133 2004 Borges ústne : prednášky a eseje (Bratislava: Kalligram) Kánon západní literatury. Bloom, Harold. Vydání: Prostor 2000 ... kteří svými díly přesáhli rámec jedné národní literatury, snaží se postihnout moment, kdy se kvalita stala kanonickou. ... Kánon západní literatury: Podnázev: knihy, které prošly zkouškou věků ... Kánon západní literatury. Knihy, které prošly zkouškou věků. Harold Bloom. Kniha známého amerického literárního vědce a kritika se zabývá otázkami literárního kánonu, jeho utváření a proměn. Nelze objednat. vázaná, 640 stra...

INFORMACE

AUTOR
Harold Bloom
DIMENZE
7,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků.pdf

POPIS

Kniha známého amerického literárního vědce a kritika se zabývá otázkami literárního kánonu, jeho utváření a proměn. Literární teorii i historii přitom zasazuje do mnohem širšího kontextu západoevropských kulturních dějin, respektive napětí mezi tradicí a jejím neustálým porušováním. Ve třiadvaceti kapitolách se obšírně věnuje největším autorům a dílům evropské a americké literatury od počátku až do současnosti, přičemž do samotného centra literárního kánonu staví Williama Shakespeara jako autora nejuniverzálnějšího a v podstatě nepřekonaného.Bloom se v tomto svém dosud posledním díle věnuje koncepci "úzkosti z vlivu", kterou rozpracoval ve svých předcházejících knihách, avšak zároveň zde vášnivě argumentuje proti trendům v současné literární teorii a kritice, které se pokoušejí západní kánon zrušit, ať už ve jménu multikulturalismu či feminismu, a literaturu redukovat na cirkulaci ”sociálních energií”. Obšírněji se zabývá několika velkými postavami dějin západní literatury, které považuje z hlediska utváření kánonu za klíčové, přičemž do samého centra kánonu staví W. Shakespeara. Svým polemickým vyhrocením vyvolala kniha mnoho debat, zejména v anglosaském světě.

Chcete si přečíst knihu?Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Harold Bloom. Číst Kánon západní literatury: Knihy, které prošly zkouškou věků Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY