Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis

Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis - Petr Fiala, | Replicamaglie.com

...amework for analysis of education policy and practices ... ISNI 0000000114731451 Fiala, Petr ( 1964 září 1.- ) ... . Příspěvek prezentovaný na konferenci Australian Association for Research in Education Conference, Notre Dame University, Perth, WA. Vidovich, L. (2007). Removing policy from its pedestal: Some theoretical framings and practical possibilities. a s možnostmi analýzy procesu politiky a politického systému. V kurzu budou také představeny základní politické ideologie, teorie demokracie a politické filosofie. Část přednáškových bloků bude také věnován ... Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy ... ... . Část přednáškových bloků bude také věnována uvedení do problematiky geopolitiky a teorií konfliktu. Obsah předmětu: 1. Doporučená literatura k přijímacím zkouškám magisterského oboru veřejná a sociální politika Seznam není vyčerpávající a obsahuje pouze česky psané práce. Záměrně jsou uvedeny též práce z příbuzných oborů (např. sociologie, politologie, právo atd.), ovšem s výrazným přesahem do veřejné politiky. Aktuální práce, které se bezprostředně týkají ... „Politický řád tvoří rámec (polity), v němž na základě strategie politického konfliktu a konsenzu (politics) vzniká materiální politika (policy)." Fiala, P. - Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000, s. 19. c) Disciplinární souvislosti pátku 26. června 2020 do 18.00 zpětná vazba k přidělenému draftu semestrální práce pátku 3. července 2020 do 18.00 každý elektronicky finální verzi semestrální práce přes aplikaci Moodle, při nesplnění těchto úkolů v požadovaném termínu nebude práce přijata k hodnocení. 4. Problematika systémové analýzy, strukturně funkcionální přístup, teorie komunikace. Literatura: ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických ... Colebatch H.K.,Úvod do POLICY,Barrister a Principal,Brno 2005 Fiala P.,Schubert K.,Moderní analýza politiky.Uvedení do teorií a metod policy analysis.Barrister and Principal,Brno 2000 In: Komunálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0022-2, s. 101-112. Model politického cyklu je snaha o zjednodušení procesu přijímání veřejné politiky.S nápadem zjednodušit proces vytváření veřejné politiky segmentováním jej do několika fází přišel v roce 1956 americký politolog Harold Lasswell. Harold Laswell pohlížel na tento model jako na proces, který je souborem vzájemně propojených fází ve kterém politické problémy ... Veselý A. (2013a). Conducting large-N surveys on policy work in bureaucracies: Some methodological challenges and implications from the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy 7(2) 88-113. Veselý A. (2013b). Externalization of policy advice: Theory methodology and evidence. Policy and Society 32(3) 199-209. Veselý A. (2013c). Polity, policy, politics! „Politický řád tvoří rámec (polity), v němž na základě strategie politického konfliktu a konsenzu (politics) vzniká materiální politika (policy)." (Fiala, P., K. Schubert. 2000. Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal. s. 19.) Kritéria hodnocení: K...

INFORMACE

AUTOR
Petr Fiala,
DIMENZE
9,51 MB
NÁZEV SOUBORU
Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis.pdf

POPIS

V knize Moderní analýza politiky, která je společným dílem českého a německého politologa, představují oba autoři české (odborné) veřejnosti politologickou disciplínu, jež bývá označována pojmem policy analysis. Tento relativně nový přístup patří k těm, které snad nejvíce ovlivnily politologii v posledních desetiletích. Policy analysis se jednak rozvíjí samostatně jako svého druhu politologická subdisciplína, ale její jednotlivé aspekty bývají stále častěji (a se vzrůstající samozřejmostí) používány v nejrůznějších oblastech politologie. Ambicí policy analysis je být nejen vědečtější, ale současně (a možná především) praxi bližší než tradiční politická věda.

Chcete si přečíst knihu?Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Fiala,. Číst Moderní analýzy politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY