Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství

Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství - Peter Brown | Replicamaglie.com

...nevyžadují. V římskokatolické církvi je celibát povinný u většiny mnišských a ... Univerzita Karlova V Praze ... ... symbolická anihilace-média ženy přehlížejí, či zostuzují a využívají (TV reklamy-mladé štíhlé ženy, šňoří se a jsou v domácnosti, partneři jsou rodinné typy, ženy jako pasivní, sexuální objekty, které se snadno vzruší, muži je ponižují či zneužívají. BROWN, Peter. Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno 2000. BROWN, Peter. ... Křesťanská askeze - Wikipedie ... . Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno 2000. BROWN, Peter. Augustin of Hippo, Berkeley-Los Angeles 1967. HAUSCHILD, Wolf- Dieter. Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte 1 - Alte Kirche und Mittelalter, Gütersloh 1995. 2. Církevní a obecné dějiny středověku. zkoušející: Také v češtině vyšla třeba práce Petera Browna, tedy historika zaměřeného výhradně na pozdní antiku a rané křesťanství, s názvem Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství (originál 1988, český překlad 2000). RLB45 Žena v křesťanství Filozofická fakulta ... Postavení a role žen v raném křesťanství (Nový zákon - o ženách, jejich postavení - ve vztahu k Bohu, ve společnosti), (ženy - muži, církevní hierarchie - laici) (apokryfní texty, Skutky Pavla a Tekly) ... Tělo společnosti :muži, ženy a sexuální odříkání v ... V. Gluchman: Etika sociálních důsledků... Peter Brown: Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství: Muriel Mandellová: Logické hádanky a jak je řešit: Josef Bokr, Jan Svatek: Základy logiky a argumentace - s přihlédnutím k soudobému lékařství (Galénos) - přináší Peter Brown, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, trans . Eva Lajkepová, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000, s . 15-35 . 4. Postavení žen v raně křesťanských obcích nejstarších biblických rukopisů"7 vydáno roku 1970, Browna Petera „Tělo a společnost: muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství"8 vydáno roku 2000, Culdantové Francine „Nástin gnostické theologie"9 z roku 1999, od Thiedea Carstena Petera „Svitky od mrtvého 3 FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského ... Tělo a společnost: muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. Brno, Czechia: Centrum pro studium demokracie a kultury. Březina, J. (1990). Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů základních a středních škol: judo. (116 s.) Praha: Český svaz tělěsné výchovy. Tělo a společnost : Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. Přel. Eva Lajkepová. CHADWICK, Henry „Aurelius Augustinus". In Zakladatelé myšlení. ... Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanstv ... 8 Peter Brown, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: CDK, 2000; Liliana Sikorska - Elżbieta Pakszys, Duchowość i religijność kobiet dawniej Brown Peter, Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno, CDK 2000. Burke Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví, NLN, Praha 2004. Cibulka Josef, Český řád korunovační a jeho původ, Praha 1934. Čornej Petr, Tajemství českých kronik: cesty ke kořenům husitské tradice. Tělo a společnost : Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství / Peter Brown ; z angl. orig.: The body and society, Columbia University Press, New York 1988, přel. Eva Lajkepová. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 435 s. - ISBN 80-85959-72- Pojetí manželství u církevních otců a pohled na něj nejde shrnout nějakým uceleným způsobem. Souvisí zde několik věcí, jimiž jsou pojetí těla a vztah k asketismu, vztah k sexuální zdrženlivosti a výše jejího hodnocení, ale i dosavadní pojetí manželství v římské říši jako prospěšné společenské instituce pro plození dalších zdatných občanů, ale ... Tělo a společnost: muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. / Peter Brown - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 435 s. - váz. Transformace mysli: osm veršů o vyvíjení soucitu a transformaci vašeho života. /...

INFORMACE

AUTOR
Peter Brown
DIMENZE
12,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.pdf

POPIS

V této knize se autor zabývá praxí sexuálního odříkání, jež se vyvinula v křesťanských kruzích v období od misijních cest svatého Pavla až po smrt svatého Augustina. Na konkrétním historickém materiálu objasňuje nejen určité podoby života křesťanů v pozdní římské říši, ale charakterizuje také tehdejší pojetí vztahů mezi muži a ženami. Peter Brown objevným způobem představuje známé osobnosti východní a západní tradice (Markión, Órigenés, Eusebios, Ambrosius, ad.) a překonává tak mnohá klišé, jež se často k těmto osobám často váží.

Chcete si přečíst knihu?Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Peter Brown. Číst Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY