Jagellonský věk v českých zemích 3, 4: 1471-1526 Města - Venkovský lid, Národnostní otázka

Jagellonský věk v českých zemích 3, 4: 1471-1526 Města - Venkovský lid, Národnostní otázka - Josef Macek | Replicamaglie.com

... českých dějin : Kus středověké historie našeho kraje ... PDF Knižní tituly širší nabídka možné studijní literatury ... . Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) II. Šlechta. Praha: Academia, 1994, 230 s. ISBN 80-200-0356-8. Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) III. Města. Praha: Academia, 1998, 387 s. ISBN 80-200-0629-X. Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) IV. Venkovský lid, Národnostní otázka ... seminární práce: min. 4 strany, formát písma viz p ... Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526 (Book, 1992 ... ... ... seminární práce: min. 4 strany, formát písma viz příslušné směrnice pro diplomové práce (přibližně vel. písma 12, řádkování 1.5, text pokud možno formát zarovnání do bloku), seznam použité literatury, vhodné i citace - forma citací a použité literatury viz směrnice, u citací vždy třeba uvést konkrétní ... Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid, Národnostní otázka, Praha 1999. Josef MACŮREK, Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století, Ostrava 1959. František MATĚJEK, Cesta poddaného lidu na Moravě k znevolnění, Brno 2000. Vědecká knihovna v Olomouci. Hlavní stránka. Nový katalog v systému ALEPH 500: více než 600 000 bibl. záznamů. On-line vyhledávání, objednávání, rezervování, prodlužování výpůjček. Vědecká knihovna v Olomouci. Hlavní stránka. Nový katalog v systému ALEPH 500: více než 600 000 bibl. záznamů. On-line vyhledávání, objednávání, rezervování, prodlužování výpůjček. J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), III. Města, Praha 1998 J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), IV. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999 J. Macek, Tři ženy krále Vladislava, Praha 1998. 4 Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) I-II: Praha: 1992, 1994: Academia: Hospodářská základna a královská moc - Šlechta: Čes 1: 362: Jan Milíč z Kroměříže a Jan z Jenštejna: Kopecký Milan: Žďár nad Sázavou: 1999: Cisterciana Sarensis: Ed 1: 363: Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví: Ostrava ... I.-II. díl. Praha 1968-1984. Jan Janák - Zdeňka Hledíková, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. ... Brno 2001. Týž, Morava v době baroka, Moravské zemské muzeum, Brno 2004. Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 1. Hospodářská základna a královská moc. 2. Šlechta. 3. Města. 4. Venkovský ... Lom, F. 1973: Vývoj osevních postupů a soustav hospodaření v Českých zemích. Metodologická studie, Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 215 - 261. Šmelhaus, V. 1980: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. Prameny a studie 21. Praha. TVRZE Čechy 9 Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) IV. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999. 10 Jaroslav ČECHURA, Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku, Český časopis historický 88/4, 1990, s. 465-498. Článek je převážně věnován venkovskému obyvatelstvu v pohusitském období, vyplňuje mezeru mezi MACEK—Josef MACEK: Jagellonský věk v českých zemích: (1471-1526). Šlechta. Praha 1994. MACEK—Josef MACEK: Jagellonský věk v českých zemích: (1471-1526). Města. Praha 1998 MACEK—Josef MACEK: Jagellonský věk v českých zemích: (1471-1526). Venkovský lid, národnostní otázka. Praha 1999. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 2: šlechta. Praha 1994. Česká středověká šlechta. Praha 1997. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 3: města ... Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001. velkou zásluhu na jejich vydání měl Petr ... 3. 1498 Praha, šlechtic. Nezámožný příslušník rodu Kozojedských z Kozojed (psali se podle vsi jižně od Loun; rod byl v pramenech zachycen od počátku 14. století). Syn Alše z Kozojed (doložen 1456−90)....

INFORMACE

AUTOR
Josef Macek
DIMENZE
11,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Jagellonský věk v českých zemích 3, 4: 1471-1526 Města - Venkovský lid, Národnostní otázka.pdf

POPIS

Ve třech částech třetího dílu (Města a měšťané, Sociálně-politické zápasy ve městech, Spory a boje královských měst se šlechtou) popsal autor politické, ekonomické i kulturní klima v českých městech přelomu 15. a 16. století. Ve čtvrtém dílu Macek bohatě využívá archivní materiál i výsledky výzkumů archeologických, etnografických, lékařských a dalších. Kapitoly o otázkách právních či kulturních, o postavení ženy a manželských svazcích nebo o pověrách a magii se v Mackově podání stávají strhující četbou.

Chcete si přečíst knihu?Jagellonský věk v českých zemích 3, 4: 1471-1526 Města - Venkovský lid, Národnostní otázka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Macek. Číst Jagellonský věk v českých zemích 3, 4: 1471-1526 Města - Venkovský lid, Národnostní otázka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY