Přehled vegetace České Republiky - Jehličnaté lesy, sv.3: Vegetation Survey of the Czech Republic - Coniferous forests, vol. 3

Přehled vegetace České Republiky - Jehličnaté lesy, sv.3: Vegetation Survey of the Czech Republic - Coniferous forests, vol. 3 - Jaroslav Moravec | Replicamaglie.com

... Strategy has been submitted for Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Certovo Lake and Plesne Lake in the Bohemian Forest ... VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno (Publikační činnost 1981 ... ... .pdf Biologia, Bratislav a, 61 /Suppl. 20: S 509—S521, 2006 S509 ... Resampling of spruce forests recorded in the 1970s (Sofron, 1981) in the Bohemian Forest showed high variation in species cover and frequency, reflecting high site heterogeneity in the three communities analysed.The heterogeneity between plots (treated as covariables) explained always more than 50% variability in data set ().After removing the plot effect (using pe ... Biomass and element pools of understory vegetation in the ... ... .The heterogeneity between plots (treated as covariables) explained always more than 50% variability in data set ().After removing the plot effect (using permutation by blocks defined ... Studies on Soil Fauna in Central Europe, Institute of Soil Biology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, Czech Republic, pp. 253-260. Studium půdních společenstev roupic (Enchytraeidae) a dalších drobných kroužkovců bylo, kromě publikace starších dat, zaměřeno na oblast jihovýchodní Moravy. Plnění úkolů VZ částečně navazovalo na nově zahájené projekty GA ČR 206/02/0957 Formalizovaná klasifikace polopřirozené travinné vegetace České republiky (řešitel M. Chytrý), 206/02/0568 Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat (řešitel K. Rybníček) a na postdoktorandský grantový ... Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture Maděra Petr, Kovář Pavel, Romportl Dušan, Buček Antonín, et al. The publication was released thanks to the Operational Programme Education for Competitiveness "Creation and development of a multidisciplinary team on the platform of landscape ecology" (CZ.1.07/2.3.00/20.0004) with the contribution of EU resources and ... M AT Ě JKA K.: Long-term vegetation dynamics in the mounta in forests of the Czech Republic. - Long-term - Long-term ecosystem research Understanding the presen t to shape the future (Curych, 7 ... Richard VIŠŇÁK: Přirozená lesní vegetace Chráněné krajinné Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 30: 3-240, 2012 ISBN 978-80-87266-10-6 Přirozená lesní vegetace Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Natural forest vegetation of the Jizerské hory Mts Protected Landscape Area Richard VIŠŇÁK Mlýnská 271, CZ-471 27 Stráž od Ralskem; e-mail: [email protected] v rámci České republiky, byl i v roce 2011, stejně jako. v letech 2010 a 2009, nejvíce zasažen Moravskoslezský kraj. V porovnání s předchozím obdobím došlo k vý...

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Moravec
DIMENZE
5,43 MB
NÁZEV SOUBORU
Přehled vegetace České Republiky - Jehličnaté lesy, sv.3: Vegetation Survey of the Czech Republic - Coniferous forests, vol. 3.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Přehled vegetace České Republiky - Jehličnaté lesy, sv.3: Vegetation Survey of the Czech Republic - Coniferous forests, vol. 3 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Moravec. Číst Přehled vegetace České Republiky - Jehličnaté lesy, sv.3: Vegetation Survey of the Czech Republic - Coniferous forests, vol. 3 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY