Jazyk v strukturním pojetí: Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny

Jazyk v strukturním pojetí: Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny - Oldřich Leška | Replicamaglie.com

...ní ekonomie v období krize a konvergence - Martin Mandel, Vladimír Tomšík od výrobce Management Press u nás najdete zlevněný od 359 Kč : Obvyklá cena: 319 24 ... Slovo a slovesnost - Brněnské symposium o „Strukturních ... ... .-25. 10. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - prezentace vydavatelské produkce NK ČR v rámci národní expozice. 29. 10. Prezentace knihy Oldřicha Lešky „Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny" (Praha, 2003). Pořádáno Slovanskou knihovnou při NK ČR. 10. 11. O. Leška: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. K vydání př ... Slovanský ústav AV ČR - Oddělení slavistické lingvistiky a ... ... . Pořádáno Slovanskou knihovnou při NK ČR. 10. 11. O. Leška: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. K vydání připravila Z. Skoumalová. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, XXXIV + 478 s. ISBN 80-86420-13-2 Jazyk v strukturním pojetí: kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. / Oldřich Leška ; k vydání připravila Zdena Skoumalová. / Oldřich Leška ; k vydání připravila Zdena Skoumalová. Oldřich Leąka: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruątiny (J. Gazda) Баранов, В. А.: Формирование определительных категорий в истории русского языка (А. Бранднер) Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diahronní analýzy ruštiny. (Ed. ... Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 99-105. [Internacionalizmy v nové slovní zásobě. ... Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861-1890. - Praha, 2002. 166 s. Bohemia, 44 [2] 611-613 (2003 ... Jazyk v strukturním pojetí : kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny Oldřich Leška ; k vydání připravila Zdena Skoumalová (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada ; sv. 15) Euroslavica : Slovanský ústav, 2003 Vyd. 1 : Euroslavica : Slovanský ústav AV ČR Respektování dvojího pojetí gramatické teorie se v závěru konference odrazilo v přijatém návrhu témat (v. zde s. 199 ). Hodnocení obou různých postojů je možné v prvé řadě na rovině „obecného kladení otázek" (jehož nezbytnost připomněl O. Leška v diskusi), nikoli jen mechanickou konfrontací metod na témž ... Během analýzy diskurzu lze uplatnit dvě různá kritéria členění, jež lingvistika označuje jako synchronní a diachronní. V synchronním „řezu" se metadata uvádějí do kontextu s dalšími prvky diskurzu, které tvoří součást konkrétní výpovědi. Obvyklým způsobem je členění do úrovní nebo vrstev. Témata diplomových prací 2009/2010 Dějiny a kritika překladu J. Králová Překladovost v neliterárním textu. Vymezení rysů překladovosti na základě analýzy originálu a překladu vybraného žánru. II. Jazykový systém současné ruštiny. LITERATURA V ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ (viz také pod „Ruština") ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava 1964, 1970. LEŠKA, O.: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. Praha 2003. LITERATURA V RUŠTINĚ V průběhu historického vývoje ruštiny docházelo k podstatným změnám v systému rekce, měnily se významy některých prostých pádů a pádů předložkových; tyto změny byly podmíněny snahou jazyka o přesnější vyjádření určitého významu. ... Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ... [2] Résumés des communications, Bukurešť 1967, 440 s. (s 757 příspěvky, v nichž je přes 20 československých a ke stu sovětských — vyšel bohužel až během zasedání). Referáty sovětské delegace byly též uveřejněny ve zvl. sborníku Problemy jazykoznanija, Moskva 1967, 285 s. Bibliografický aparát - Ústav pro jazyk český Český jazyk pro 9. ročník.Úvaly, Jinan (v tisku). [Spoluautor.] Český jazyk pro 9. ročník. Cvičení. Praha, Jinan (v tisku). [Spoluautor.] GRANTY: 1996 - 1998 řešitel grantu GA UK „Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a. perspektivy"...

INFORMACE

AUTOR
Oldřich Leška
DIMENZE
10,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Jazyk v strukturním pojetí: Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Jazyk v strukturním pojetí: Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Oldřich Leška. Číst Jazyk v strukturním pojetí: Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY