Text a dílo: případ Menard

Text a dílo: případ Menard - Karel Císař, | Replicamaglie.com

...isualizing Epic on the Tabulae Iliacae", Listy filosofické/Folia philologica 135, 2013, 265-273 (review) Kniha pojednává o spektru abiotických faktorů vnějšího prostředí, které mohou nepříznivě ovlivnit životní funkce rostlin, tvorbu biomasy, hmotnost i kvalitu rostlinných produktů a ohrozit i životnost rostlin ... Nekonečný Borges ve spárech české badatelky Anny Houskové ... . Jen v Čechách autorka připomíná Michala Ajvaze (Sny gramatik a záře písmen, 2003) a Václava Cílka (Borgesův svět, 2007), ale v mezičase tu vyvstal i Císařem a Koťátkem editovaný sborník příspěvků ze symposia Text a dílo: případ Menard (2004), zkoumající filosofický a estetický rozměr první Borgesovy fantaskní ... umělecKé dílo Konceptuální (radiKální Konceptualismus v literatuře) petr KoťátKo 1 v následujících úvahách se ostatně nebudu vázat na oblast výtvarného umění: právě naopak, po většinu času se budu (z dobrých důvodů) zdržovat mimo její rámec, na poli krásné litera-tury a filosofie. 2 Srov. luc ... Bio | Shadowes ... ... umělecKé dílo Konceptuální (radiKální Konceptualismus v literatuře) petr KoťátKo 1 v následujících úvahách se ostatně nebudu vázat na oblast výtvarného umění: právě naopak, po většinu času se budu (z dobrých důvodů) zdržovat mimo její rámec, na poli krásné litera-tury a filosofie. 2 Srov. lucy r. liPPArD, Z knižních prací publikovaných v roce 2004 nebo v tisku uvádíme zejména tyto monografie: - Boháček, K., Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. Praha, Filosofia 2004, 300 s. Dílo audiovizuální § 62 Obecná ustanovení (1) Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem ... písmo: základní text Times New Roman, vel. 12; poznámkový aparát Times New Roman, vel. 10; nadpisy kapitol resp. podkapitol dle volby autora, v celé práci se však doporučuje použít max. dvou písmových fontů; názvy děl a seriálových publikací se píšou kurzívou 3 10. "Případ Menard a identita literárního díla" [The Menard Case and the Identity of a Literary Work of Art], in: Text a dílo, K. Císař and P. Koťátko (eds.), Praha: Filosofia, 2004, 135-169. The English translation forthcoming in C.23. Nakladatelství Filosofia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Jilská 1, Praha 1, 110 00 tel.: +420 221 183 356 e-mail: [email protected] facebook Text byl vzápětí po otištění přednesen a diskutován na zasedání Aristotelian Society na University of London. Význam a komunikace Filosofia, Praha 1998, 297 s. V první části práce autor definuje základní typy mluvních aktů pomocí jejich normativních důsledků a charakterizuje korelativní obecný pojem významu promluvy....

INFORMACE

AUTOR
Karel Císař,
DIMENZE
3,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Text a dílo: případ Menard.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Text a dílo: případ Menard ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Císař,. Číst Text a dílo: případ Menard Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY