Literární mysl: O původu myšlení a jazyka

Literární mysl: O původu myšlení a jazyka - Mark Turner | Replicamaglie.com

...vníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 278 s ... PDF Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis ... . ISBN 8072941305. Kognitivní literární věda je transdisciplinární oblast nacházející souvislosti mezi literární teorií a kognitivní vědou, což je obor kombinující poznatky neurověd, psychologie, lingvistiky, antropologie, filosofie, umělé inteligence, součástí jsou i různé podobory (kupř. neurofenomenologie, kognitivní lingvistika).Jedná se o aplikaci teorie konsilience, sn ... Literární mysl: O původu myšlení a jazyka by Mark Turner ... .Jedná se o aplikaci teorie konsilience, snahu o ... Z pohledu literární vědy teorie m. shrnuje Nünning (2006). ... Turner, M. Literární mysl: O původu myšlení a jazyka, 2005. Vaňková, I. Mlčení (a řeč) v komunikaci, jazyce a kultuře, 1996. Vaňková, I. Barvy a emoce. Čeština doma a ve svět ... Cílem předmětu je poskytnout uvedení do problematiky literárního díla z hlediska jeho výstavby a rozumění - student by si měl odnést ucelené povědomí, co se v jednotlivých typech litterárních děl dá hledat a jak tyto dílčí složky či prvky díla fungují z hlediska utváření významu a smyslu, a tedy v procesu četby a rozumění literárnímu textu. Kniha se řadí ke kognitivní vědě, která v současnosti představuje jeden z nejvlivnějších a nejuznávanějších myšlenkových systémů. Autor zastává názor, že literární myšlení (literary mind) předchází myšlení jako takovému, tedy že příběh není dítětem jazyka, ale naopak jazyk je dítětem příběhu. Literární myšlení tak není podle autora žádným zvláštním druhem myšlení, ale jedná se o myšlení zcela základní z toho plyne, že i příběh není jen časově-příčinnou strukturou, ale "základní kognitivní činností". Autor tuto základní tezi rozvíjí na bohatém materiálu. Proto zde chci tázání literární propojit s tázá‑ ním pedagogickým, respektive přispět literárními postřehy do pedagogické diskuse ohledně efektivity příběhu jako di‑ daktického prostředku. ... Tisíce a jedné noci (M. Turner: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka, přel. O. Trávníčková [Brno: Host, 2005 ... Literární mysl : o původu myšlení a jazyka / Article. Jan 2005; The Origin of Selkies. Article. Jun 2004; The Ghost of An...

INFORMACE

AUTOR
Mark Turner
DIMENZE
4,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Literární mysl: O původu myšlení a jazyka.pdf

POPIS

Kniha se řadí ke kognitivní vědě, která v současnosti představuje jeden z nejvlivnějších a nejuznávanějších myšlenkových systémů. Autor zastává názor, že literární myšlení (literary mind) předchází myšlení jako takovému, tedy že příběh není dítětem jazyka, ale naopak jazyk je dítětem příběhu. Příběh v jeho pojetí tvoří základní princip myšlení; pomocí něho si “překládáme” jiné zkušenosti, proto je většina naší zkušenosti, našich poznatků a našeho myšlení organizována jako příběhy. Literární myšlení tak není podle autora žádným zvláštním druhem myšlení, ale jedná se o myšlení zcela základní; z toho plyne, že i příběh není jen časově-příčinnou strukturou, ale “základní kognitivní činností”. Autor tuto základní tezi rozvíjí na bohatém materiálu. Kniha je napsána jasným stylem, má argumentační průkaznost i myšlenkovou odvahu.

Chcete si přečíst knihu?Literární mysl: O původu myšlení a jazyka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Mark Turner. Číst Literární mysl: O původu myšlení a jazyka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY