Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku

Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku - Karel Stibral | Replicamaglie.com

...finicí kruhem nebo tzv. naturalistickým chybným závěrem ... PDF Tematické okruhy k SZZ (magisterský stupeň) ... . Základní otázka studie zní: Lze Moorův naturalistický chybný závěr objevit též u námi vybraných představitelů environmentální etiky? Estetika britského osvícenství 18. století - první teoretické reflexe estetické hodnoty přírody (Shaftesbury, urke). Nové základní estetické pojmy a příroda (vznešeno, malebno). Změny v preferencích typů krajiny a počátky turistiky ... Karel Stibral - Megaknihy.cz ... . Změny v preferencích typů krajiny a počátky turistiky. J. J. Rousseau a nové postoje k přírodě. Proměny evropské kultury ve vztahu k ... Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda, působivost a krása dané krajiny. Navzdory hrozbě řícení, záplav či sesuvu tu lidé žijí. Krajina je povětšinou vnímána jako stabilní, a svým způsobem pasivní, i když pomalu se měnící pozadí lidského života. Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti.. Za první, byť nepřímou snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezen režim vstupu a ... Stibral, Karel: Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku, Praha, Dokořán 2005. Estetické vnímání přírody v novověku, Praha, Dokořán 2005. Autor se v knize pokouší o zmapování našeho estetického vnímání přírody od ocenění jednotlivých objektů v antice po oceňování krás krajiny a celé ... Tento text je rozšířenou verzí kapitoly o romantismu z knihy Karel Stibral: Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán 2005, která byla výstupem projektu GA ČR č. 408/01/D128, v rozšířené verzi je také výstupem projektu GAČR č. 401/09/0508. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku Karel Stibral Většina současných milovníků přírody obdivujících krásy hor, lesů a vůbec půvaby krajiny si neuvědomuje, jak dlouhou ... Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy : mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání: Obecná uměnověda : Stručný přehled a úvod: Opšlstisova nadace : (nepravidelný román) Opšlstisova nadace / Stanislav Komárek. - Brno, 2002. Proč je příroda krásná? : estetické vnímání přírody v novověku les: příroda - historie - život- kolektiv autorů - vydalo nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2005, 879 stran * Proč je příroda krásná. Estetické vnímání přírody v novověku - Karel Stibral - vydalo nakladatelství Dokořán, Praha 2005, 202 strany*] Bude se česká architektura ještě dlouho...

INFORMACE

AUTOR
Karel Stibral
DIMENZE
11,25 MB
NÁZEV SOUBORU
Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku.pdf

POPIS

Většina současných milovníků přírody obdivujících krásy hor, lesů a vůbec půvaby krajiny si neuvědomuje, jak dlouhou historii má tento postoj. Kniha se pokouší mapovat historický vývoj našeho estetického vnímání přírody od ocenění jednotlivých objektů v antice (květ, zvíře, údolí) k ocenění krás krajiny a celé přírody v novověku. Estetizace přírody je spojena se jmény jako lord Shaftesbury, Jean Jacques Rousseau a Immanuel Kant a vrcholí v 19. století, kdy hovoříme přímo o „kultu přírody“. Text je doplněn srovnáním evropského pojetí s významem přírodních krás pro kultury Dálného východu a stručnou kapitolou o reflexi estetických jevů v biologii od Darwina po současnost.

Chcete si přečíst knihu?Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Stibral. Číst Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY