Tanečně-pohybová terapie

Tanečně-pohybová terapie - Klára Čížková | Replicamaglie.com

...tí mezi formou a obsahem, propojení techniky s výrazem pomocí správně vyvinutého úsilí a dynamiky, práci s dokumentací ... Psychoterapie s prvky tanečně pohybové terapie - CKP Roseta ... ... Tanečně - pohybová terapie 2015 / Mgr. Tomáš Beníček / Akademie Alternativa s.r.o. Akademie Alternativa s.r.o. Loading... Unsubscribe from Akademie Alternativa s.r.o.? Vybírám z definice uvedené na www.tanter.cz - stránkách asociace taneční a pohybové terapie: „… Tanečně-pohybová terapie je založena na interakci těla a mysli, přičemž tanec a pohyb je komunikačním kanálem, který reflektuje osobnost, a změny v pohybové úrovni vedou ke změnám v psyché.." Tanečně pohybová terapie. 68 likes. Navyklé pohybové vzorce, jsou často jediným nástrojem, který nám slouží k tom ... PDF Téma: TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE ... .." Tanečně pohybová terapie. 68 likes. Navyklé pohybové vzorce, jsou často jediným nástrojem, který nám slouží k tomu, abychom se dokázali se světem vyrovnat. Zapojíme-li do pohybu kreativitu, získáme... Tanečně pohybová terapie Labanova analýza pohybu Koncentrativní pohybová terapie Aktivní imaginace v pohybu Body - Mind Centering Tělesně - skupinová práce Reflexe, sebezkušenost, závěr. Poznámka. Bc. Olga Šustrová - lektorka Tanečně pohybová terapie MUDr. Iveta Zedková Jeseník, 28.4.2012 Definice TPT psychoterapeutické užití pohybu a tance, které umožňuje kreativní zapojení jedince do procesu, v němž je podporována emoční, kognitivní, fyzická a sociální integrace jedince (ADMP UK) tanec = veškeré neverbální projevy jedince, které mají komunikační potenciál neverbální projevy ... Muzikoterapie, Olomouc, Czech Republic. 122 likes. Stránka o muzikoterapii. Pozvánky na konference, sympozia, semináře, studium a jiné zajímavé akce v oblasti muzikoterapie. Světový název Art Therapy můžeme volně do češtiny přeložit jako Terapie uměním. V ČR se začal hojně užívat název Umělecké terapie. Do Uměleckých terapií spadají čtyři hlavní terapeutické obory, kde se jednotlivé terapie liší svým prostředkem. Jedná se o Arteterapii, Muzikoterapii, Dramaterapii a Tanečně - pohybovou terapii. Seberozvojové a terapeutické skupiny a workshopy, tanečně pohybová terapie, arteterapie, individuální konzultace a verbální psychoterapie ale i inspirativní taneční představení, koncerty a tvůrčí dílny. Artual je prostor pro vás a vaše aktivity - neváhejte nás kontaktovat. Tanečně pohybová terapie v psychosomatice Cílem školící akce je představit účastníkům využití taneční pohybové terapie v rámci komplexní léčby u lidí s psychosomatickým onemocněním a zaměřit se na specifika práce s touto populací. Tanečně - pohybová terapie Karolína Šindelářová Denisa Mouchová Tanečně pohybová terapie tanec a pohyb jako psychoterapeutický, léčebný nástroj Vychází z holistického pohledu na člověka Nejednota mezi tělesnými a duševními procesy -> negativní působení -> Snaha o jednotu Prožitky a myšlenky do pohybu Pohyb - prostředek vyjádření, interakce, terapeutické ... V ČR se začal hojně užívat název Umělecké terapie. Do Uměleckých terapií spadají čtyři hlavní terapeutické obory, kde se jednotlivé terapie liší svým prostředkem. Jedná se o Arteterapii, Muzikoterapii, Dramaterapii a Tanečně - pohybovou terapii. Společně se tedy řadí pod obecný název Art therapy - Umělecké terapie. Tanečně pohybová terapie je terapeutický přístupem, který vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a neoddělitelné. Pravidelná skupinová setkávání jsou určena ženám a ženským tématům. Ve skupině se budeme zabývat charakteristickým typem ženského pohybu, dynamikou pohybu a tvarem pohybu. ... Tanečně pohybová terapie probíhá ve skupině nebo individuálně, a tato setkání mají určitou strukturu. Při skupinové práci je nutné napřed „zahřát" tělo i mysl, rozhýbat jednotlivé části těla. Během t...

INFORMACE

AUTOR
Klára Čížková
DIMENZE
6,68 MB
NÁZEV SOUBORU
Tanečně-pohybová terapie.pdf

POPIS

Tanečně-pohybová terapie v poslední době – stejně jako jiné na tělo zaměřené psychoterapeutické směry – náleží mezi metody, které se těší velkému zájmu. Tato publikace ji zasazuje do širšího kontextu, když se věnuje nejprve léčebným účinkům, které byly tanci přisuzovány v různých obdobích a kulturách v minulosti, a přechází pak ke vzniku tanečně-pohybové terapie v souvislosti s moderním tancem. Při její tvorbě se uplatnila i další teoretická východiska, která jsou v knize rovněž charakterizována. Nechybí vymezení základních pojmů tanečně-pohybové terapie, jejíž pojetí vychází z konceptů rozvíjených především v USA a Velké Británii. Popisovány jsou i aspekty léčebného procesu a průběh terapeutického setkání. Samostatnou kapitolu tvoří Labanova analýza pohybu (systém, který popisuje jednotlivé komponenty způsobu, jak jedinec zachází se svým tělem ve vztahu k prostoru a času, jak svůj pohyb tvaruje) a téma využití pohybu v diagnostice jednotlivých druhů psychických onemocnění. Závěr tvoří srovnání tanečně-pohybové terapie s jinými směry, které využívají práci s tělem.

Chcete si přečíst knihu?Tanečně-pohybová terapie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Klára Čížková. Číst Tanečně-pohybová terapie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY