Druhý život antického mýtu: Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Druhý život antického mýtu: Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty - Jana Nechutová | Replicamaglie.com

...čely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies ... Bouzek - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ... . Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Informace o publikaci. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Autoři: „Duplex Venus. Marsilio Ficino a druhý život jednoho filosofického mýtu." In nechutová, Jana [ed.]. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia C ... Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia ... ... ." In nechutová, Jana [ed.]. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 163-177, zde zvl. 165-166. Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců] Nechutová, Jana | 136-138 [Nechutová, Jana, ed. Druhý život antického mýtu: sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými středověkými a renesančními texty] Radová, Irena | Druhý život antického mýtu : sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Article Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. In Nechutová J. (Eds.) Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2004. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 256 s. Proceedings 15. ISBN 80-7325-042-X. info; NECHUTOVÁ, Jana. Člověk a svět zvířat, předmluva k překladu Jany Fuksové. In Isidor ze Sevilly, Etymologie XII. Praha ... KUDRNÁČ, Jiří. Dvojí zpracování antického mýtu v českém dramatu přelomu 19. a 20. století. In Druhý život antického mýtu : Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Brno: Centrum studium demokracie a kultury, 2004. s. 242-249, 8 s. ISBN 80-7325-042-X. info Miloš ŠTĚDROŇ, Amor, Merkur a další postavy v pražské opeře P...

INFORMACE

AUTOR
Jana Nechutová
DIMENZE
12,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Druhý život antického mýtu: Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.pdf

POPIS

Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Kniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V. Němec), o literárním a filosofickém zpracování antické mytologické látky ve středověku (K. Smolak, L. Karfíková, A. Vidmanová, W. Engelbrecht), o podivuhodné návaznosti renesančního myšlení na křesťanský starověk ve způsobu interpretace mýtů (T. Nejeschleba, Filip Karfík), o raně novověkém pohledu na antické bohy (J. Engelbrechtová, J. Bouzek), o mýtu jako nástroji manýristického ztvárnění politické reality (J. Bažant, M. Štědroň) a dalších aspektech druhého života antického mýtu v novější době (D. Kšicová, M. Franková, I. Pospíšil, J. Kudrnáč).

Chcete si přečíst knihu?Druhý život antického mýtu: Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Nechutová. Číst Druhý život antického mýtu: Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY