Instituce a odpovědnost: K filozofii ekonomické vědy

Instituce a odpovědnost: K filozofii ekonomické vědy - Václav Klusoň | Replicamaglie.com

... trendy ekonomické vědy na počátku 21 ... DOC Sylabus Předmětu 'Koncepce Sociálně - Ekonomického Vývoje' ... . století. ... Klusoň, V.: Instituce a odpovědnost. K filosofii ekonomické vědy. Praha, Karolinum ... Alternativy k homo oeconomicus - koncepce homo se assecurants aj. Koncepce omezené racionality H. A. Simona. Kvaziracionální chování ekonomických subjektů v nové keynesovské ekonomii (N. G. Mankiw, G. A. Akerlof, J. L. Yellenová). Striktně ekonomický přístup G. S. Beckera. Přínos M. Friedmana k met ... Mrazivý oheň: Příběh ze světa tryllů. Kroniky kaninu ... ... . S. Beckera. Přínos M. Friedmana k metodologii ekonomické vědy. Cílem publikace je stručné a jasné vysvětlení problematiky makroekonomické rovnováhy, která je v ekonomické teorii vymezována jako výjimečný stav, k němuž ekonomika směřuje nebo od něhož je odpuzována. Předmětem analýzy je ekonomický systém (národní hospodářství). Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - samostatně analyticky myslet o ekonomických jevech a procesech - chápat smysl a podstatu metodologie ekonomické vědy - kriticky analyzovat a zhodnotit (včetně predikční schopnosti) mikroekonomické a makroekonomické modely v rámci ekonomie hlavního proudu - kriticky analyzovat a zhodnotit alternativní ekonomické teorie ... Studijní materiál Ekonomické pojmy - maturitní otázka ZSV už se na Tebe teší v kategórii Ekonomie, Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-). K filozofii ekonomické vědy. Vtéto nesmírně zajímavé a podnětné práci se autor věnoval zejména otázkám deficitu odpovědnosti, který se stal vážným problémem vývoje vlastnických struktur v soudobé kapitalistické tržní ekonomice a jenž se tak negativně projevil v uplatňování české transformační strategie....

INFORMACE

AUTOR
Václav Klusoň
DIMENZE
10,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Instituce a odpovědnost: K filozofii ekonomické vědy.pdf

POPIS

Publikace představuje originální sociálně-ekonomické názory Václava Klusoně. V devíti kapitolách autor analyzuje pojem odpovědnosti, její ekonomický význam a vliv na vývoj společnosti. V knize jsou postupně formulována pravidla jednak omezující vliv politické moci a vlastníků, jednak vedoucí ke zvyšování společenské odpovědnosti vlastníků, podnikatelů, manažerů, politiků i samotných občanů. Institucionální omezení vlastníků a politické moci a růst společenské odpovědnosti je, dle Václava Klusoně, cestou k vytvoření svobodného, sociálně, ekonomicky a politicky stabilního společenského systému.

Chcete si přečíst knihu?Instituce a odpovědnost: K filozofii ekonomické vědy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Klusoň. Číst Instituce a odpovědnost: K filozofii ekonomické vědy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY