Environmentální politika a udržitelný rozvoj

Environmentální politika a udržitelný rozvoj - Václav Mezřický | Replicamaglie.com

...žívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty ... Co trvale udržitelný rozvoj je - Enviwiki ... . Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence. Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na ... Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské, environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláš ... Environmentální politika a udržitelný rozvoj - Václav ... ... ... Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské, environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláštním zaměřením na udržitelný rozvoj měst. Nejméně 5 % prostředků EFRR je vyhrazeno pro tuto oblast a využívají se prostřednictvím "integrovaných opatření" řízených městy. Klíová slova: Environmentální politika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, systém envi-ronmentálního managementu, norma ISO 14001, SWOT analýza ABSTRACT This bachelor thesis deals with a topic of an environmental policy and its influence to func- Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. Ivan Rynda, Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze. Trvale udržitelný rozvoj náleží k pojmům již obecně známým nejen evironmentalistické obci, ale stále častěji citovaným a používaným ve školství a v souvislosti s obecným vzděláním a osvětou. Straší nás, že v roce 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy lidí, s čímž je prý třeba rozhodně něco udělat. A tak různými cestami podsouvají lidem názor, že tzv. stabilizace populace a udržitelný rozvoj je v prospěch nás všech. A mnozí z nás jsou zaslepeni konzumem - ochotni kývnout na cokoliv....

INFORMACE

AUTOR
Václav Mezřický
DIMENZE
7,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Environmentální politika a udržitelný rozvoj.pdf

POPIS

Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, jednotlivých občanů) v této oblasti. Kniha vysvětluje základní rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti. V centru pozornosti jsou především principy, formy i nástroje environmentální politiky, které pomáhají předcházet vzniku environmentálních problémů a řešit je na lokální, státní a globální úrovni. Klíčovým pojmem, který prochází celou knihou, je koncepce udržitelného rozvoje. Autoři rozebírají překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů, zabývají se řešením konfliktů v rámci politického systému, úlohou státních a nestátních subjektů a občanské společnosti a celou řadou dalších souvisejících témat.

Chcete si přečíst knihu?Environmentální politika a udržitelný rozvoj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Mezřický. Číst Environmentální politika a udržitelný rozvoj Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY