Základy experimentální psychoakustiky

Základy experimentální psychoakustiky - Alois Melka | Replicamaglie.com

...ag der Wissenschaften, Berlin 1971. [7] MELKA, A ... FEKT VUT - Obor-Zvuková produkce a nahrávání ... .: Základy experimentální psychoakustiky.Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005 (v tisku). Praha : Základy experimentální psychoakustiky, (2011). LabVIEW Runtime Engine [online]. 2011, poslední aktualizace 2. 1. (1997). Methods for the subjective assessment of small impairments in audio systems including multichannel sound systems, (2011). poslední aktualizace 21. 10. ... Základy exp ... Alois Melka | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . poslední aktualizace 21. 10. ... Základy experimentální psychoakustiky Alois Melka. 363 Kč . 327 Kč ... Odborná i laická hudební veřejnost dostává v této publikaci - a v jejích dalších dílech - k dispozici přehled akustických vlastností hudebních prostorů v České republice. Je to u nás vůbec poprvé, kdy jsou jednotnou metodikou dokumentovány akustické vlastnosti prostorů… [18] Melka A. (2005): Základy experimentální psychoakustiky, Akademie múzických um ě ní v Praze, ISBN 80-7331-043-. [19] Ot č enášek Z. (2008): O subjektivním hodnocení zvuku ... FEKT VUT v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Nabídka magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů z oboru automatizační a měřicí technika, elektronika a sdělovací technika, mikroelektronika a technologie, silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a teleinformatika. Základy experimentální psychoakustiky. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umìní v Praze, 2005. 328 s. ISBN 80-7331-043-. [2] SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha : Základy experimentální psychoakustiky, 2003. 427 s. ... Je potřeba najít experimentální operaci, která umožní jednotlivým podnětům ... Základy experimentální psychoakustiky. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request. About. Blog. Browse. Contact us ... Studium D-D fúzní reakce Vedoucí : Pavel Kubeš, Daniel Klír Cíl: Rešerše problematiky řízené termonukleární fúze a základní směry její realizace. Literatura: N.A.Vlasov, Neutrony, Československá akademie věd, 1955 G. McCracken, P. Stott, Fúze, energie vesmíru, Mladá fronta 2005 Odborná literatura Z-pinčové výboje a jejich diagnostika Vedoucí : Pavel Kubeš, Jozef ... Bagrování základů rodinného domu. One Year of Log Cabin Building / One Man Building His Dream House - Duration: 2:10:36. Nik Rijavec Recommended for you Základy elektronického zvuku a jeho krea... Kopecký, Pavel 328,00 Kč 328,00 Kč. Ks. Koupit. Skladem. Základy experimentální psychoakustiky. Melka, Alois Základy experimentální psychoakustiky - Alois Melka 629 Kč vč. DPH. skladem. Operní režie, operní herectví, režie hudebních forem v televizi - Milan Macků - studijní texty 69 Kč vč. DPH. skladem. Berklee Practice Method: Teacher's Guide + CD / Get Your Band Tohether 1 460 Kč vč. ... [1] AUGOYARD, Jea...

INFORMACE

AUTOR
Alois Melka
DIMENZE
10,51 MB
NÁZEV SOUBORU
Základy experimentální psychoakustiky.pdf

POPIS

Svého druhu první publikace u nás, která reprezentuje jeden z multidisciplinárních oborů současné vědy – psychoakustiku. Jedním z nejvýznamnějších badatelů a zakladatelů tohoto oboru je právě autor této knihy, v níž zúročil své dlouholeté zkušenosti s přípravou, realizací a vyhodnocováním psychoakustických experimentů jak z oblasti posuzování zvukové kvality hudebních nástrojů resp. jejich signálů, tak z oblasti technické či průmyslové psychoakustiky a hlukové ekologie. Přehledně v ní popsal základní metodologii poslechových testů a na řadě příkladů vysvětlil použití ověřených technik statistického zpracování a interpretace získaných dat.

Chcete si přečíst knihu?Základy experimentální psychoakustiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alois Melka. Číst Základy experimentální psychoakustiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY