Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích

Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích - Dieter Prokop | Replicamaglie.com

...ku (masová tištěná média, tisk a revoluce, psaná a orální kultura) ... zde - Umění A Zábava ... . ... D.: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005. Ramonet, I.: Tyranie ... PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005, 409 s. ISBN 80-246-0618-6. s. 9. „Masová média existují pouze tehdy, pokud existují zvláštní veřejní zprostředkovatelé, kteří svou nabídkou sledují speciální zájmy: reprezentaci moci, propagandu, zisk, osvětu. Být v obraze - třináctidílný vzdělávací pořad ČT a JSNS o méd ... Masová média - problémy a zneužití - Seminarky.cz ... . Být v obraze - třináctidílný vzdělávací pořad ČT a JSNS o médiích ... Masová média, Portál 2009. Dieter P.: Boj o média - Dějiny nového kritického myšlení o médiích, Karolinum 2005. Russ-Mohl S., Bakičová H.: Žurnalistika, Grada 2005. Zajímají vás masová i online média a to, ... Pracujete v médiích nebo komunikačních agenturách a chcete být připraveni na vedení tvůrčích a produkčních tým ... Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005. II. KOŠ: SPECIALIZOVANÉ ZAHRANIČNÍ MONOGRAFIE Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích 2005, D. Prokop. 18.08.2017. 8. návyk 2005, S. R. Covey Dějiny českých médií: ... Media History from Gutenberg to the Digital Age. 1. vyd. New York: Continuum, 2011. ISBN 978-1-4411-1460-. PROKOP, Dieter. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0618-6. Pracujete v médiích nebo komunikačních agenturách a chcete být připraveni na vedení tvůrčích a produkčních tým ... Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005. II. KOŠ: SPECIALIZOVANÉ ZAHRANIČNÍ MONOGRAFIE ... Sociální život teenagerů na sociálních sítích. Akropolis, 2017. Deuze, M.: Media ... Boj o média dějiny nového kritického myšlení o médiích: Critique de la vie quotidienne. Elementarformen sozialen Verhaltens: fast unmögliche Kunststück der Kritik erkenntnistheoretische Probleme beim kritischen Umgang mit Kulturindustrie: Faszination und Langeweile : die populären Medien Cieľom predmetu je získanie poznatkov o vývine vybraných aspektov printových médií, ukotvených ... Jirák, J. - Köpplová, B.: Dějiny českých médií. Od počátků do současnosti. Praha: Grada Publishing 2011. 448 s. ... Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum 2005. 412 s. zde Seznam studijní literatury k magisterskému oboru Mediální studia a jeho státní závěrečné zkoušce I. Základní a všeobecné učební texty („povinné") 1) Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií. Tematické okruhy a literatura k SZZk ZURs304 Dějiny médií Témata: 1. Počátky masové komunikace ... Přechod od tradiční k moderní společnosti a tištěná média ... PROKOP, D. Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Karolinum, Praha 2005. Dieter PROKOP, Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích, Praha 2005. Michal PŘÍBÁŇ (ed.), Z dějin českého myšlení o literatuře, antologie k dějinám české literatury 1945-1990, 4 díly, Praha 2001 - 2005. Ignacio RAMONET, Tyranie médií, Praha 2003. Aleš ROZEHNAL, Mediální právo, Praha 2007. O médiích se často píše a mluví v nejrůznějších souvislostech a významech, neboť média ... DIETER, Prokop. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Nakladatelství ... kdo kladou důraz především na oblast kultury a myšlení, a na ty, kteří se zajímají hlavně o materiální podmínky a ... Michal Bočák - Jozef Mergeš: Dejiny svetovej a slovenskej žurnalistiky 2 (sylabus) ZÁKLADNÉ ČÍTANIE - Prokop, Dieter: Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum 2005. 409 s. - Šefčák, Luboš - Vojtek, Juraj: Dejiny svetového novinárstva I: Dejiny anglického novinárstva. Bratislava: Univerzita Komen- Kategorie: Historie Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Abecedně řazený seznam většiny v Čechách dostupné literatury k českým i světovým dějinám od raného středověku do současné doby.Shrnuje literární nároky všech předmětů historie probíhajících v rámci studia na filosofické fakultě. KOVARIK, B. Revolutions in Communication. Media History from Gutenberg to the Digital Age. Bloomsbury, 2013. Nord, David Paul: Communities of Journalism. A History of American Newaspapers...

INFORMACE

AUTOR
Dieter Prokop
DIMENZE
6,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích.pdf

POPIS

Kniha Dietera Prokopa představuje v českém prostředí velmi sporadicky zastoupenou tradici kritického, sociocentrického přístupu k dějinám veřejné (a masové) komunikace a masových médií.Ve velkém časovém záběru od antiky po aktuální současnost přelomu tisíciletí autor nabízí výklad proměn médií a role veřejné komunikace v kontextu zápasů o dominanci ekonomickou, mocenskou a ideologickou. Výklad je srozumitelný a vyznačuje se jak odstupem od vykládaných jevů,tak kritickým nadhledem nad vlastním výkladem. Kniha je vhodná pro všechny, kteří se nezaleknou sociálně kritického uvažování o vývoji dnešních mediálně saturovaných společností.

Chcete si přečíst knihu?Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dieter Prokop. Číst Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY