Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století

Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století - Norman Naimark | Replicamaglie.com

...oletí pohrom od 240 K ... Děj se odehrává v Praze 80 ... Thierry Wolton - RUDOHNĚDÁ NEMOC 20. STOLETÍ :: Moje čítanka ... . let 20. století. Pro jazyk románu jsou charakteristické prvky argotu a slangu toxikomanů, krátké úsečné věty, častá vnitřní řeč a prolínání ich-formy a Memento (Warning) is a novel with reporting elements, written by Czech author Radek John and published in 1986. Světoznámý americký historik, autor bestselleru Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století, profesor Stanfordské univerzity Norman Naim ... Plameny nenávisti : etnické čistky v Evropě 20. století ... . století, profesor Stanfordské univerzity Norman Naimark se v přednášce zaměřil na situaci v Evropě po skončení válečných bojů a před spuštěním železné opony. Zamyslí se nad obecnými charakteristikami etnických čistek a ... Důraz je kladen na orientaci v hlavních problémech otázkách soudobých dějin, a to jak teoretických (vymezení oboru soudobé dějiny, politické ideologie, teorie demokracie, teorie totalitarismua a autoritarismu), tak praktických (různé podoby politického násilí ve 20. století, dekolonizace a její důsledky, terorismus jako ... Celkově se přitom nesnaží soudit, kde bylo násilí horší či odůvodněnější, například na rozdíl od knihy Plameny nenávisti: etnické čistky v Evropě 20. století od Normana M. Naimarka, v níž tento americký historik chování Čechů hodnotil negativněji než činy Poláků. Pojetí člověka a společnosti ve filozofii 20. a počátku 21. Století. (Liberalismus v USA, neomarxismus v Německu, vliv M. Foucualta na soudobé společenskovědní myšlení, česká filozofie 20. století). Karel Klinovský 2. díl: V Jugoslávii jsme se podíleli na etnických čistkách. Rozpad bývalé Jugoslávie, války, ukrutnosti, utrpení, etnické čistky, probíhající na evropském území, které s tím byly spojeny, jsou pro mnohé vyřešenou, vzdálenou, časově i prostorově a vyhaslou minulostí. Na konci tohoto obzvláště krvavého století zažívá náš „starý kontinent" nová hrůzná jatka. Masové popravy, deportace, znásilňování - „etnické čistky" v bývalé Jugoslávii oživily přízraky, o nichž jsme si mysleli, že už zmizely. Plameny nenávisti. Etnické čistky v Evropě 20. století (Filip Šisler) s. 614-617. Dimitris KERIDIS (ed.) New Approaches to Balkan Studies (Filip Šisler) s. 617-619. Hladomor v Ukrajine v rokoch 1932-1933 (Michal Roman) s. 620-621. Historik v proměnách doby a prostředí 19. století K vydání připravili Jiří Hanuš a ... Zrcadlo vzdálených časů 14. století - století pohrom od 240 Kč 2 poptávky Evropa ve válce 1939-1945 žádné jednoduché vítězství 800 Kč 4 poptávky Plameny nenávisti etnické čistky v Evropě 20.... 350 Kč 1 poptávka Etnické čistky v Evropě 20. století Izvješće o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000-2003: Povrat imovine, Genocidy 20. století Bakalá řská práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš F ňukal, Ph. D. Olomouc 2009 . 2 Prohlašuji, že jsem zadanou bakalá řskou práci zpracoval samostatn ě a veškeré použité zdroje jsem uvedl v seznamu použitých zdroj ů. Etnické čistky v Evropě 20. století: Europe on trial : the story of collaboration, resistance, and retribution during World War II: The expulsion of Germans from Poland and Czechoslovakia: Fires of hatred: Fires of hatred : ethnic cleansing in twentieth-century Europe: Flammender Haß ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert: Genocide Vznik pojmu klerofašismus se oficiálně datuje na počátek dvacátých let minulého století, kdy se jedna z frakcí Italské lidové strany (Partito Popolare Italiano - PPI) rozhodla pro podporu Mussoliniho režimu. Realita je ovšem daleko složitější, protože totalitářské prafašistické ideje prostupují různými náboženskými směry, jak v dávné minulosti, tak ve žhavé ... Naopak Norman M. Naimark v knize Plameny nenávisti: etnické čistky v Evropě 20. století hodnotil poválečné chování Čechů negativněji než činy Poláků....

INFORMACE

AUTOR
Norman Naimark
DIMENZE
6,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Norman Naimark. Číst Plameny nenávisti: Etnické čistky v Evropě 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY