Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii

Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii - Břetislav Dančák, | Replicamaglie.com

...ministrativní) korupce, korupce na komunální úrovni či korupční praktiky zasahující orgány justice či policie (byť ty budou do scénářů vstupovat v podobě ... Metodický návod k postupu státních zástupců cech trestných ... ... ... 7) Korupce v soukromém sektoru je zařazena a upravena na základě Rámcového rozhodnutí Rady č. 2003/568/SVV ze dne 22.7.2003 o boji s korupcí v soukromém sektoru a Společné akce ze dne 22.12.1998 přijaté Radou na základě čl. K.3 Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru. S korupcí lze bojovat i v České republice. „Co je potřeba dělat, aby byla korupce omezena, protože k ... (PDF) Korupce : projevy a potírání v České republice a ... ... . K.3 Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru. S korupcí lze bojovat i v České republice. „Co je potřeba dělat, aby byla korupce omezena, protože korupce existuje jak v ČR ale i v jiných státech, problém je v tom, jak je ... Mezi projevy korupce v České republice patří především zneužívání pravomoci veřejného činitele, maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, příjímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, porušování závazných pravidel hospodářského styku, podplácení a podvod. korupce v České republice od chápání tohoto fenoménu u anglosaského světa. ... B. a kol., Korupce Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, 1.vyd. BRNO: Masarykova univerzita, 2006, ISBN 80-210-4062-9, s. 13 ... B. a kol., Korupce Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, 1.vyd. BRNO: Masarykova ......

INFORMACE

AUTOR
Břetislav Dančák,
DIMENZE
6,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii.pdf

POPIS

Sborník odpovídá na řadu otázek, které souvisejí s projevy a způsoby potírání korupce v českém i zahraničním kontextu. Korupce a korupční jednání dnes patří k nejzhoubnejším negativním jevům fungování rozvinutých liberálních demokracií. Tento fenomén zasahuje různé oblasti lidské činnosti a vystupuje v mnoha podobách a variantách. Přitom bývají projevy korupce natolik odlišné, že nalezení jednoduchého a účinného řešení není snadné. Moderní demokratické společnosti jsou založeny na principu svobody a otevřenosti, což na jedné straně znamená zajištění a garanci volnosti občanům, na straně druhé je takto komplexní společnost vystavena tlakům velkého množství partikulárních zájmů jednotlivců či skupin. Tyto zájmy však mohou být v rozporu s principy svobody a otevřenosti.

Chcete si přečíst knihu?Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Břetislav Dančák,. Číst Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY