Epifanie věčného návratu téhož: Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho

Epifanie věčného návratu téhož: Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho - Aleš Novák | Replicamaglie.com

...ie věčného návratu téhož - Filozofická interpretace základní myšlenky F ... Metafyzická předchuť očištění já od světa: k fenomenologii ... ... . Nietzscheho - Aleš Novák s 32% slevou v e-shopu za 135 Kč v knihkupectví Booktook.cz Peterson, Bryan F.,Naučte se používat expoziční čas kreativně : poznejte, jak zachytit a vyjádřit pohyb a fotografovat při nízké hladině osvětlení/ Bryan Peterson ; [překlad Alena Volná, Petr Volný]. -- Vyd. p-f 19191 Divadlo je vesmír / Jiří Frejka ; [výbor uspořádala, soupisy sestavila, úvodní studii a ediční poznámku napsala Ladislava Petišková]. -- Vyd. Mnohojazyčnost v České republice : základní informace = Multilingu ... Aleš Novák | Databáze knih ... . -- Vyd. Mnohojazyčnost v České republice : základní informace = Multilingualism in the Czech Republic : basic information / Jiří Nekvapil, Marián Sloboda, Peter Wagner. -- Vyd. -- Vyd. 1. [2] Viz: Aleš NOVÁK, Epifanie věčného návratu téhož : filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietscheho. Praha: Triton, 2007. [3] Ernst HAECKEL, The Riddle of the Universe at the Close of the Nineteenth Century. Harper: 1900. [4] Viz: WEINBERG, První tři minuty, s. 38. [5] VILENKIN, Mnoho světů v jednom. Mezi základní cíle Zarathustových zvěstování poté patří smrt Boha, konec nejvyššího člověka a příchod nadčlověka a na závěr i myšlenka věčného návratu, jako nejkontroverznější myšlenky Nietzscheho filosofie vůbec. 4.1 Smrt Boha „Bůh miluje nás, že nás stvořil! - ‚To člověk stvořil Boha!' - rcete. Epifanie věčného návratu téhož (Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho) Aleš Novák • Triton, 2007 Posíláme do 10 dní Máchovy poutníci nejsou melancholiky jen vědomím nezadržitelného a mortifikujícího uplývání času, zanikáním všeho jsoucího v čase; příčinou jejich melancholie je také představa věčného návratu (téhož), jako každoročně se opakující marná a nesmyslná resurekce zemřelých mnichů v Pouti krkonošské._26 Nakonec ... Podobně mylný je podle Löwitha i Heideggerův pohled na Nietzscheho pojetí času, ze kterého se freiburský myslitel snažil vypreparovat pouze trojinu existenciálních časových „extází", přičemž zcela zneuznal svébytnost mytologické myšlenky „věčného návratu téhož" (v raném období tvorby, především v „Bytí ... M. F.: Snad i proto byl německý klasicismus zároveň věkem historie i interpretace; německá literatura se od počátků nacházela v konfrontaci, kterou my zakoušíme až nyní. To vysvětluje, proč si Nietzsche tuto situaci plně uvědomil a nyní je tím, kdo nám ukazuje cestu. Komentáře . Transkript . ivo tretera Komentáře . Transkript . úvod do filozofie Předpoklady k překonání osvícenské koncepce kultury položil ve svém čtyřsvazkovém díle Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Myšlenky k filozofii dějin lidstva, 1784-1791) Johann Gottfried von Herder (1744-1803), podle něhož člověk v existenčním zápase nahrazuje své fyzické nedostatky kulturou jako ... Epifanie anděla se vzápětí ukáže být klamným přeludem: „Ale když jsem ji opět zvedl, byl anděl sice ještě tady, visel dost hluboko pod stropem, který se opět uzavřel, nebyl to však živý anděl, ale jen pomalovaná dřevěná figura z lodní přídě, jaké visívají v námořnických špeluňkách u stropu. Základní metodou soudobé teologie je hermeneutika, umění interpretace náboženských učení v kontextu doby a kultury jejich vzniku. Nekritický přístup k posvátným textům vede k tomu, že si do nich promítáme kategorie naší doby a nerozumíme jejich skutečnému poselství....

INFORMACE

AUTOR
Aleš Novák
DIMENZE
8,73 MB
NÁZEV SOUBORU
Epifanie věčného návratu téhož: Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho.pdf

POPIS

Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje Nietzscheho odpověď na základní otázku metafyziky: „co je jsoucno jakožto jsoucí?“ Jakožto významové určení pojmu „bytí“ je myšlenka „věčného návratu téhož“ dále interpretována z hlediska vnitřní provázanosti bytí, času a člověka. Proto se obsáhle zohledňují konkrétní typy lidských nálad, jež mají funkci zpřístupňující zkušenosti s fenoménem „věčného návratu téhož“.

Chcete si přečíst knihu?Epifanie věčného návratu téhož: Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Aleš Novák. Číst Epifanie věčného návratu téhož: Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY