Co je to globalizace?

Co je to globalizace? - Ulrich Beck | Replicamaglie.com

...b zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů ... Globalizace ve sportu - globalizace (z angl ... . MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace: . mezinárodní obchod, pohyb investic a kapitálu, migraci osob a; šíření znalostí. ... Co je globalizace (pedagogika) směr vycházející při vyučování od celku propojení, propojování světa v jednu velkou společnost prostřednictvím vzájemných komunikačních , informačních, ekonomických, kulturních, ekologických aj. vazeb Co je to globalizace vlastně za lubem? Pojďme se vrhno ... Kladné a záporné efekty globalizace - Enviwiki ... . vazeb Co je to globalizace vlastně za lubem? Pojďme se vrhnout světlo na to všechno prostřednictvím tohoto článku. Stručné a aboveboard, globalizace rozvířila globální životy. Nazvěme to liberalizace, mezinárodní integrace, nebo velkorysost … to houpal pryč světu svou sílu a potenciál. Co to je globalizace Je to celosvětový proces, založený na internacionalizaci ekonomiky, to znamená propojování trhů různých zemí především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu. Firmy působící na těchto, již světových trzích, se taktéž spoj...

INFORMACE

AUTOR
Ulrich Beck
DIMENZE
12,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Co je to globalizace?.pdf

POPIS

Ve své knize se autor pokouší vyvolat debatu o – podle jeho názoru – zkresleněchápaném pojmu globalizace. Globalizace podle Becka znamená procesy, jež podkopávají národní státy a jejich suverenitu. Odmítá snahy o minimalizaci nebo dokonce rušení státu jako překážky volného trhu, zdůrazňuje, že existence sociálního státu je podmínkou fungování kapitalismu. Na druhou stranu tvrdí, že pokusy uzavřít se před světem, vrátit se před globalizaci, se míjejí účinkem. Tato éra, druhá moderna, totiž podle Becka neznamená konec politiky, ale pouze vyvrácení starého, národně-státního rámce politiky.

Chcete si přečíst knihu?Co je to globalizace? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ulrich Beck. Číst Co je to globalizace? Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY