Hrady přechodného typu v Čechách

Hrady přechodného typu v Čechách - Tomáš Durdík | Replicamaglie.com

... století. Jeho stavební podoba vychází z tradice starších hradišť, ale zároveň se v ní objevují prvky vrcholně středověkých hradů ... Hrady přechodného typu v Čechách - Durdík Tomáš - SEVT.cz ... . Hrady přechodného typu definoval na základě archeologických výzkumů Tomáš Durdík v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Hrad přechodného typu - skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je ... Hrady přechodného typu v Čechách - Knihkupectví Luxor ... . Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je pro ně mísení prvků obou skupin (hradišť i hradů). Hrady přechodného typu jsou závažným jevem představujícím synthesu prvků doposud podceňovaného staršího domácího hradištního vývoje a hradů v plně středověkém slova smyslu a představují významný projev kvalitativních společe...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Durdík
DIMENZE
5,43 MB
NÁZEV SOUBORU
Hrady přechodného typu v Čechách.pdf

POPIS

Objevná publikace detailně a s bohatým ilustračním doprovodem prezentuje výsledky autorových archeologických výzkumů královských hradů Hlavačov, Angerbach a Tachov, stejně jako výsledky výzkumu A. Hejny na hradě Týnec nad Sázavou. Dále je pozornost věnována 8 dalším formou povrchového průzkumu a drobné sondáže u zkoumaných příbuzných hradů (Ruchomperk / Velký Kouřim/, Hrad pod Hrnčířem u Petrovic, Hlavačov u Chocně, Hořovice, Hrad u Kvítkova, Hrad u Čtyřkol, Skara / Úvaly/ a Vimberk). Ve všech případech je plastického obrazu hradu dosaženo pomocí komplexního pojednání složité problematiky jeho historie a podoby, stejně jako zhodnocení dosavadních archeologických nálezů a jejich výpovědi v širších souvislostech. Charakteristické znaky, spojující všechny tyto hrady, z nich umožňují vytvořit typ nazvaný hrady přechodného typu, náležející nejstaršímu horizontu českých královských hradů. Publikací prezentovaný, díky výsledkům archeologických výzkumů posledních 35 let nově rozpoznaný, hradní typ představuje významnou součást procesu společenských změn, které v Čechách proběhly v 13. století. Součastí knihy je CD příloha.

Chcete si přečíst knihu?Hrady přechodného typu v Čechách ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Durdík. Číst Hrady přechodného typu v Čechách Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY