Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí

Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí - Miloš Mendel, | Replicamaglie.com

...čná literatura o Turcích v době svého rozkvětu ... "Islám v srdci Evropy" Miloš Mendel, Tomáš Rataj ... ... .....193 Alkorán a Antialkorán -české polemiky s islámem .....197 Poutníci a diplomaté -islám a české renesanční cestopisy.....201 Reflexe muslimských etnik a států mimo Osmanskou říši ..... Vlivy středověké islámské vědy Evropští cestovatelé v českých zemích Cesty Čechů k Božímu hrobu Korán v Čechách Zájem o islámský svět od 19. století Jan Amos Komenský a islám Islámská té ... PDF Žena Na Tróne a Ženy Bez Trónu ... . století Jan Amos Komenský a islám Islámská tématika v Československu Další vlivy islámské civilizace 3. Muslimové v českých zemích (Miloš Mendel) Islám v počátcích českého knihtisku Putování do Svaté země - první české cestopisy České země v době "tureckých válek" Alkorán a Antialkorán - česká polemika s islámem Jan Amos Komenský a islám Korán v českých zemích Islámská tématika v Československu Další vlivy islámské civilizace 4. MENDEL, Miloš - OSTŘANSKÝ, Bronislav - RATAJ, Tomáš, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha 2007. PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996. PARVEV, I., Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade (1683-1739), New York 1995. PIRICKÝ, Gabriel, Turecko ... Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Academia, Praha, 2016. Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský a Tomáš Rataj: Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1., Academia, Praha, 2007. Sam Harris a Mádžid Nawáz: Islám a budoucnost tolerance. Volvox Globator ... BEČKA — Miloš MENDEL, Islám a české země, Praha 1998; Miloš MENDEL — Bronislav OSTŘANSKÝ — Tomáš RATAJ, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a sou-časnost českých zemí, Praha 2007. 10 Česky doposud vyšly jen dvě knihy Oriany Fallaci — Hněv a hrdost (Praha 2011) a Síla ro-zumu (Praha 2014 ... Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007, s. 407-466. 7MENDEL, Miloš a Zdeněk VOJTÍŠEK. Dějiny muslimské náboženské obce v Československu. In: MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na ... Signatura: A0-4652 * súfismus * islám * mystika islámská * dějiny. Mendel, Miloš, Islám v srdci Evropy : vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí / Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. "Islám a srdce Evropy v současnosti". In Miloš Mendel - Bronislav Ostřanský - Tomáš Rataj, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007, 407-466. "Islám, sny a oneirokritika". In Miloš Mendel - Iveta Kouřilová (eds.), Cesta k prameni. Mendel, Miloš - Ostřanský, Bronislav - Rataj, Tomáš: Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha, Academia 2007....

INFORMACE

AUTOR
Miloš Mendel,
DIMENZE
7,98 MB
NÁZEV SOUBORU
Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí.pdf

POPIS

Česká republika tvoří prostor, který byl v průběhu dějin ovlivněn islámem velice slabě. Islám a jeho stoupenci se k nám dostávali vždy spíše zprostředkovaně a české dějiny ani národní kulturu bezprostředně neovlivňovali. V tomto ohledu jsme v Evropě raritou. Tím spíše platí: Chceme-li se považovat za součást multikulturní demokratické Evropy, nezbývá, než abychom se obeznámili i s historickými okolnostmi, za nichž se ve většině evropských zemí islám etabloval, učinili takové kroky, které pomohou českou společnost připravit na reálný styk s islámem a období adaptace se snažili překonat bez vážnějších prohřešků proti pravidlům, které již platí v integrující se Evropě.

Chcete si přečíst knihu?Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miloš Mendel,. Číst Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY