Literatura ve světě 2006-2007: Svět v literatuře

Literatura ve světě 2006-2007: Svět v literatuře - - | Replicamaglie.com

...r.cz. Popis: Osobni předání Praha 4 - Pankrác nebo poštou (+poštovné a balné) Ve druhé polovině 20 ... Literatura ve světě 03 - Knihkupectví Ládví ... . století nacházela literatura mocné inspirační zdroje v dramatickém vývoji… (Světová próza ve 2. pol. 20. století, Literatura referát) Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy ... iLiteratura.cz - Wikipedie ... .Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy ... Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní ... Španělská literatura. habsburská správa ve Španělsku, katolicismus a inkvizice proti reformaci ... *Sevillský vůdce a kamenný host - v literatuře poprvé ztvárněna postava svůdce žen Dona Juana. Anglická literatura. ... ve světě lidské špatnosti a slabosti vítězí nad dobrými úmysly; dramata: komedie, tragédie ... Literatura v období baroka ve světě a u nás, osobnost J. A. Komenského V. Pedagogická díla : Veká Didaktika (Didactica magna ) Patří k nejproslulejším dílům Komenského ve světové literatuře. Je přeložena do všech světových jazyků. Je základem pro studium pedagogiky.Cílem je povýšit pedagogiku na vědní obor. Literatura ve světě 03 - Sborník textů Literatura ve světě 03 přináší přehled zajímavých literárních a kulturních událostí uplynulého roku. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé jazykové oblasti a zpracovávají údaje jak o situaci v dané zemi, tak ZSV - Základy společenských věd - VOJENSKÁ INTEGRACE V EVROPĚ A VE SVĚTĚ, NATO, STUDENÁ VÁLKA; ZSV - Základy společenských věd - Vojenská integrace vEvropě a ve světě. NATO.Studená válka; CJ - Český jazyk - STŘEDOVĚKÁ LITERATURA V EVROPĚ 5.-15.STOL. D - Dějepis - Ranný feudalismus ve vých.Evropě III. Renesanční literatura ve světě - literatura 14. - 16.st. ... zbohatla obchodem a díky tomu si chce člověk užít pozemského života → odráží se to v literatuře žánry: - sonet - druh básně ... CJ - Český jazyk - Humanismus a renesance ve svět. lieratuře; CJ - Český jazyk - Ideál harmonicky rozvinutého člověka v ... = umělecký směr v literatuře a malířství, který navazuje na realismus Rozvíjí se v 60. až 80. letech 19. stol. ve Francii, v letech 90. šíří do ostatních literatur. Zobrazení skutečnosti je věrné až fotograficky přesné, detailní LIT - Literatura - Naturalismus; LIT - Literatura - Realismus a naturalismus; CJ - Český jazyk - Kritický realismus a naturalismus v evropské literatuře; LIT - Literatura - Kritický realismus a naturalismus v české próze 80. a 90. let 19. stol. LIT - Literatura - Realismus a naturalismus ve světové literatuře Kromě překladů je autorkou Stručného přehledu estonské literatury, příspěvků do svazků edice Literatura ve světě o současné estonské literatuře a spoluautorkou Slovníku pobaltských spisovatelů, v němž zpracovala část o estonských spisovatelích. Zemřela 8. června 2014 v nemocnici pod Petřínem. SVĚTOVÁ LITERATURA - PŘEHLED 1)LITERATURA VE STAROVĚKU - 4.tisíciletí př.n.l. v Mezopotámii - záznamy související s pracovní činností lidí a náboženstvím - postupně vznikala díla s uměleckou hodnotou Epos o Gilgamešovi - rozvoj literatury v Egyptě, Indii, Číně; hebrejské texty se staly základem Starého zákona LIT - Literatura - Nové umělecké směry v české próze 1945-1948, obraz 2. světové války v literatuře LIT - Literatura - Obraz malého českého člověka v literatuře 19. a 20. století LIT - Literatura - Odraz 1. světové války ve světové a české literatuře...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,17 MB
NÁZEV SOUBORU
Literatura ve světě 2006-2007: Svět v literatuře.pdf

POPIS

Jaká se píše literatura na počátku 21. století? Jaká jsou její témata a kdo jsou její autoři? Liší se evropská produkce od produkce americké, asijské, africké? Jaké tituly zaujaly v letech 2006 a 2007 kritiky i čtenáře různých zemí světa? Jaké knihy byly v této době přeloženy do češtiny? Jak je v zahraničí hodnocena česká literatura? Do jaké míry je vůbec možná interakce odlišných kultur? Sborník „Literatura ve světě – Svět v literatuře“ přináší šestatřicet esejů, mapujících literární dění let 2006 a 2007 v Evropě, Asii i zámoří; texty jsou doplněny o bibliografie českých překladů z daných literatur, které v tomto období vyšly. Kromě dvou článků, jež nabízejí španělský, respektive ruský pohled na českou literaturu, kniha pojednává o literaturách psaných následujícími jazyky: anglicky, bělorusky, bengálsky, bulharsky, čínsky, dánsky, estonsky, finsky, francouzsky, hebrejsky, hindsky, chorvatsky, italsky, japonsky, litevsky, lotyšsky, maďarsky, makedonsky, německy, nizozemsky, norsky, polsky, portugalsky, řecky, slovensky, slovinsky, španělsky, švédsky, turecky a ukrajinsky. Zařazeny jsou rovněž texty o starořecky a latinsky psané literatuře v českých překladech a o literatuře romské.

Chcete si přečíst knihu?Literatura ve světě 2006-2007: Svět v literatuře ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Literatura ve světě 2006-2007: Svět v literatuře Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY