Listy v exilu

Listy v exilu - Dušan Havlíček | Replicamaglie.com

...ávratu z exilu po první světové válce do tehdejšího Československa ... Životní kotrmelce Jana Masaryka ... - Krajské listy.cz ... . Historický expres připravily České dráhy a táhne jej parní lokomotiva jako před 100 lety. V exilu se živil jako autor a komentátor a vydal celou řadu knih o poválečné československé historii (v níž hrál roli). V roce 1971 založil levicový exulantský časopis Listy, s podtitulem "Časopis československé socialistické opozice", který vydával dál (od roku 1989 v Praze) až do roku 1997. Český spisovatel v exilu píše o kandidátce na prezidentku USA i př ... Jiří Pelikán | Listy ... . Český spisovatel v exilu píše o kandidátce na prezidentku USA i překrucování faktů 12.08.2014 16:20 Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clinton bude zřejmě v roce 2016 opět usilovat o post prezidentky Spojených států amerických. Legendární se staly jeho rozhlasové promluvy na stanici BBC k československým posluchačům, v době, kdy působil v exilu. Mimo jiné jim děkoval, že se vzorně starají o otcův hrob. Kdysi zatracovaný lůzr se dokonce v letech 1945 - 48 stal nejpopulárnějším ministrem vlády. Jan Masaryk a Marcia Davenportová. Frances a Marcia Nakonec si v exilu vzala homosexuála Bena, který jí ovšem o své orientaci řekl dopředu. Šlo o zámožného člověka, který se o Adinu slíbil dobře postarat, výměnou za to, že v puritánské Anglii bude hrát jeho manželku a manželstvím ho zaštítí před nepříjemnými reakcemi okolí. Založen byl zřejmě v roce 1971, neboť číslo 11/1996 je jubilejním číslem k 25. výročí vzniku listu. Calgarské listy / Zdeněk Fišera. - Calgary: Czech and Slovak Association of Canada: České a Slovenské sdružení v Kanadě. - 28 × 22 cm, 22 s. V bývalém režimu však byly rozvědka, kontrarozvědka i vojenská kontrarozvědka začleněny do StB. Pouze Zpravodajská služba Generálního štábu, tedy vojenská rozvědka, podléhala ministru obrany. Po reorganizaci v roce 1988 byla 1. správa StB rozvědkou, 2. správa kontrarozvědkou, 3. správa vojenskou kontrarozvědkou. Proto v londýnském exilu 16. prosince 1941 vyhlásila, že válečný stav mezi Československem a Německem trvá od okamžiku, kdy se německá vláda dopustila "násilných činů proti bezpečnosti, samostatnosti a územní celistvosti republiky", což čs. ministerstvo zahraničních věcí později konkretizovalo stanovením dne 17 ... Ovšem intelektuální základ Putinova názoru na geopolitiku je ještě víc znepokojující. Prezident podniká kroky, které přímo znemožňují doufat, že se podaří vyhnout budoucí zničující válce," tvrdí ruský publicista, který Putina kritizuje dlouhá léta a žije v německém exilu. V době, kdy se v zahraničním exilu vedly značně osobně vyhrocené spory o jeho úloze v únoru 1948, zhodnotil Jindřich Veselý, v té době ředitel Ústavu dějin KSČ, politický postup prezidenta Beneše v únoru 1948 jako " konec konců i když nechtěný, pozitivní přínos do krize únorových dní". Mezinárodní akce v Mauthausenu proběhla v neděli, na výročí osvobození tábora v květnu 1945. Tisíce Španělů v exilu, kteří bojovali za republiku, byly během 2. světové války deportovány z Francie do nacistických koncentračních táborů. Většina z nich skončila v Mauthausenu....

INFORMACE

AUTOR
Dušan Havlíček
DIMENZE
7,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Listy v exilu.pdf

POPIS

Obsahová analýza časopisu Listy, který v letech 1971-1989 vydával v Římě Jiří Pelikán. Zkoumaných 19 ročníků zahrnuje 95 čísel, 9 dvojčísel, 14 mimořádných čísel, zvláštních čísel a příloh. Jejich obsah tvoří 5713 příspěvků, otištěných na 8994 tiskových stranách. Autor v první části knihy shrnuje údaje o vývoji obsahu časopisu, který se proměňoval v závislosti na politické a společenské situaci v Československu i ve světě. Rozbor se přitom opírá o specifický kódovací systém, který odpovídá obsahu časopisu. V druhé, mnohem obsáhlejší části jsou podle klíčových témat citovány výňatky z podstatných příspěvků, které byly v Listech otištěny. Tato "čítanka" umožňuje - vždy s přesnými odkazy na pramen - učinit si věrohodnou představu o vývoji názorů na probíhající politické a společenské dění. Vydává rovněž svědectví o významném příspěvku časopisu k zápasu o prosazení demokratických změn v okupovaném Československu a v celém sovětském bloku.

Chcete si přečíst knihu?Listy v exilu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dušan Havlíček. Číst Listy v exilu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY