Sociální a kulturní antropologie

Sociální a kulturní antropologie - Thomas Hylland Eriksen | Replicamaglie.com

... na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program ... Antropologie kulturní - Sociologická encyklopedie ... ... Antropologie (z řeckého ανθρωπος anthrópos člověk) je věda o člověku v nejširším slova smyslu. Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz ... Knihy s touto tématikou. Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříko ... Kulturní a sociální antropologie - Wikipedie ... . Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz ... Knihy s touto tématikou. Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000; Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008 O co se jedná Komunity, sociální sítě, kulturní změny, etnické vztahy - pokud se vám při vyřčení slovního spojení sociální antropologie vybavil některý z uvedených pojmů, odhadli jste podstatu studia uvedeného oboru správně. Sociální antropologie se od 2. pol. 20 stol. věnuje studiu okrajových skupin, etnických menšin a subkultur uvnitř moderní společnosti. Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie. Zaměřuje se na hlavní témata, jako jsou příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál či politické systémy. Add tags for "Dějiny sociální a kulturní antropologie". Be the first. Similar Items. Related Subjects: (5) Ethnology -- History. Ethnology. Kulturanthropologie. Ethnologie. Sozialanthropologie. Confirm this request. You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Forma studia: prezenční Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr. Počet přijímaných 2020/2021: 30 Charakteristika oboru: Domů » Sociální a kulturní antropologie 2. Sociální a kulturní antropologie 2. Vyučující: PhDr. Václav Soukup, CSc. Způsoba zakončení: zápočet. Další požadavky na studenta: Zápočet bude udělen na základě překladu odborného antropologického textu (téma stanoví přednášející) z cizího jazyka. Podmínkou pro ... Sociální a kulturní antropologie. Fakulta. ... Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského ... PDF Kulturní antropologie - is.muni.cz Sociální a kulturní antropologie. Základy k sociální a kulturní antropologii položili na konci 19. století evolucionističtí vědci, kteří svá díla psali na základě druhotných pramenů - zpráv cestovatelů, misionářů a koloniálních úředníků. Naopak kulturní/sociální antropologie studuje především ty sociální útvary, jejichž existenci jedinec - jejich člen - vnímá jako pro svou existenci nejdůležitější (nebo jedny z nejdůležitějších). Tedy například rodinu a klan u Austrálců, rodinu, občanské a zájmové spolky a sdružení, eventuelně třídu a ... Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie, antropologie kulturní - spol. věda zkoumající vývoj, strukturu a fungování různých kultur v čase a prostoru. Vznikla společně se sociální antropologií v anglosaských zemích, když se ve 2. polovině 19. st. rozšířil výzkumný záběr klasické fyzické antropologie o sociokult. dimenzi. V průběhu 20. st. se a.k. velice dynamicky rozv...

INFORMACE

AUTOR
Thomas Hylland Eriksen
DIMENZE
12,93 MB
NÁZEV SOUBORU
Sociální a kulturní antropologie.pdf

POPIS

Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie. Zaměřuje se na hlavní témata, jako jsou příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál či politické systémy. Z množství příkladů je patrná důležitost srovnávacího přístupu v antropologickém výzkumu. Na rozdíl od jiných textů obsahuje rovněž komplexní popis moderních společností, který bude jedinečnou pomůckou pro studenty sociální a kulturní antropologie. Eriksen ukazuje, proč jsou klasické studie malých společenství významné pro studium složitých jevů, jako jsou nacionalismus, konzumní způsob života nebo internet. Z tohoto hlediska publikace překlenuje propast mezi „klasickou“ a „současnou“ antropologií.

Chcete si přečíst knihu?Sociální a kulturní antropologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Thomas Hylland Eriksen. Číst Sociální a kulturní antropologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY