Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory

Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory - Tomáš Černušák, | Replicamaglie.com

...: Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory ... Katedra dějin umění FF UP Olomouc :: martin pavlíček ... . Praha 2008 kol.: Dějiny Olomouce. 1. díl. Red. J. Schulz - J. Šmeral. Olomouc 2009 Rudolf Brázdil - Tomáš Černušák - Ladislava Řezníčková: History of Weather and Climate 4 Vtěchto pracích je nicméně hlavní pozornost zaměřena na konkrétní názory, resp. díla Savonaroly. Chlíbec, Jan, Černušák, Tomáš, Savonarola a Florencie : jeho působení a estetické názory, Praha, Artefactum, 2008; Savonarola, Girolamo, Útěcha mého putování a Poslední meditace nd žalmem Miserere, Praha, Krystal OP, 1998. Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (14 ... Tomáš Černušák | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (1452-1498), dominikánskému kazateli, který hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie . Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory Savonarola a Florencie jeho působení a estetické názory by Jan Chlíbec, Tomáš Černušák 179 Pages, Published 2008 ISBN-13: 978-80-86890-17-3, ISBN: 80-86890-17-1 Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách figura a písmo by Jan Chlíbec 310 Pages , Published 2011 ISBN-13: 978-80-86890-34-0, ISBN: 80-86890-34-1 Girolamo Savonarola. ... Florencie. Furlánsko a české země ... Chlíbec, Jan - Černušák, Tomáš, Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory, Praha 2008. Janáček, Josef, Italové v předbělohorské Praze (1526-1620), Pražský sborník historický 16, 1983, s. 77-118. Jan Chlíbec - Tomáš Černušák, Savonarola a Florencie: jeho působení a estetické názory. Praha: Artefactum 2008. Gary Schwartz, Hieronymus Bosch: cesta do nebe a pekla. Savonarola a Florencie - jeho působení a estetické názory [Savonarola and Florence - His Impact and Aesthetic Views], Prague 2008 [2009]. (co-author Tomáš Černušák) (co-author Tomáš Černušák) Savonarola a Florencie - jeho působení a estetické názory, Praha 2008 [2009] (spoluautor Tomáš Černušák). Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách, Praha 2006. Italské renesanční bronzy, Praha 1992. KAPITOLY V KNIHÁCH A SBORNÍCÍCH. Klášterní kostel Čtrnácti sv. Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory 2008; Florenťané: umění z doby medicejských velkovévodů 2002; Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách 2011; Bernardinské slunce nad českými zeměmi 2016; Žánry autora. Historie Umění Náboženství Literatura naučná. Štítky z knih Savonarola a Florencie :jeho působení a estetické názory Artefactum 2008 KNAV E 73640 Chlíbec, Jan, Savonarola a F...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Černušák,
DIMENZE
5,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory.pdf

POPIS

Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (1452-1498), dominikánskému kazateli, který hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie na závěr quattrocenta, tohoto zázračného století, které zásadním způsobem formovalo evropskou kulturu. Florencie nakonec odsoudila svého proroka-reformátora, který svůj marný náboženský i politický boj, ale i boj s pestrobarevnou florentskou kulturou po několika letech prohrál. Savonarolovo dílo a působení, síla jeho osobnosti a expresivní kázání, jimiž dokázal zcela podmanit své posluchače, však vytvořily legendu, na kterou museli v následujících letech a staletích reagovat jak nejvyšší církevní hodnostáři a vládci Florencie, tak zaalpští církevní reformátoři a do jisté míry i italští umělci. První část textu je zaměřena na Savonarolův životopis na historickém pozadí Florencie 2. poloviny 15. století a vývoj jeho teologických názorů. Druhá se týká jeho estetických názorů.Publikaci doprovází 42 vyobrazení, z toho 8 barevných.

Chcete si přečíst knihu?Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Černušák,. Číst Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY