Univerzalismus v etice jako problém: K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Univerzalismus v etice jako problém: K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích - Vlastimil Hála | Replicamaglie.com

...dií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie ... theses.cz ... . Více T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916) Talent nerozhoduje: Čím se ti nejlepší skutečně liší od ostatních Univerzalismus v etice jako problém. VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie . Více Austin Harrington v tomto směru v určité analogii k ... Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. K ... ... . Více Austin Harrington v tomto směru v určité analogii k „postmodernímu" konstatuje, že za „moderní" je považováno něco, co je v protikladu s tradicí a tradičními způsoby života, „modernita" je chápána jako časové období od určitého časového bodu, „modernizace" obvykle označuje proces zavádění modernity a ... V hospodách, do nichž jsme jako studenti chodili v raných osmdesátých letech, byli oblíbení černoši. Jak se říkalo, a jak se někteří z nich sami chlubili, neměli problém v navazování známostí s Češkami. Bylo jich málo, takže v nich zřejmě obyčejní Češi viděli zpestření své každodennosti spíše než hrozbu. Předmět Úvod do etiky. O nesnesitelné vratkosti empirismu. Pojem povinnosti podle Kanta nelze v žádném případě odvodit ze zkušenosti. Zkušenost, empirie, chápána ve vztahu k lidskému jednání je pro Kanta souhrnem stesků na nemožnost předložení zaručených příkladů smýšlení z čisté povinnosti, příkladů, které by měly morální hodnotu (a zde nezáleží na ... Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení. člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění. Obsah. 1. Úvodní poznámka3. 2. Hlavní materiály4. Odraz sdílené ekonomiky v národním účetnictví České republiky (Petr Makovský)4. O islámu o dost jinak (Josef Heller)11. 3. Ohlasy na literaturu15...

INFORMACE

AUTOR
Vlastimil Hála
DIMENZE
4,68 MB
NÁZEV SOUBORU
Univerzalismus v etice jako problém: K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích.pdf

POPIS

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si otázku, zda a do jaké míry je možné univerzální principy základních lidských práv uplatnit v dnešním multikulturním světě s jeho rozpornými hodnotovými preferencemi a mocenskými konflikty.

Chcete si přečíst knihu?Univerzalismus v etice jako problém: K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vlastimil Hála. Číst Univerzalismus v etice jako problém: K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY