Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy

Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy - Vratislav Košťál | Replicamaglie.com

... Gibraltar podivný spor o Herkulovy sloupy ... Ohlášené knihy pro PdF ... . SKLADEM - Vratislav Košťál. Sleva 12% - 262,00. K ... Jsou autory publikace Kladno - Portrét města (2008) a Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy (2009). Rovněž vyšlo: brož, 300 str., 295 Kč Berounsko, Kladensko a Rakovnicko Barrister & Principal, o. s. Martinkova 7 602 00 Brno IČ: 70889899 DIČ: CZ70889899 Sekretariát tel: (+420) 545 211 015 Distribuce Hana Fertigová e-mail: [email protected] Grafické ... HISTORIE/ LITERATURA FAKT ... Kniha PDF Zápas o evropskou nadvládu: Od pádu Cařihradu po ... ... .cz Grafické ... HISTORIE/ LITERATURA FAKTU/ POLITIKA 148 zboží Podkategorie. Archeologie; Dějiny české; Dějiny světové; Literatura faktu Kniha se zabývá proměnami českého politického myšlení v pomnichovském Česko-Slovensku. Zaznamenává nástup nové mocenské elity z řad autoritativní pravice, vzestup českých fašistů i postupnou destrukci demokratických a liberálních idejí první republiky. n eš ,M ats B ru V íS řcký l d im H O j D - trych, Elsa Tulmets, Filip Tesař, Jaroslav Bureš, Rudolf Fürst, Ondřej Horký, Ondřej Slačálek, Veronika Bílková, Š á rk aM těj ov, PeD u lK ch í .- zn ISBN 978-80-86506-90-6 57160 KOŠŤÁL,Vratislav Gibraltar : podivný spor o Herkulovy sloupy / Vratislav Košťál. Gibraltar: Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy: Vratislav Košťál: 2.7.2015 Opevnění Republiky československé 1935-1938: Opevnění Republiky československé 1935-1938: Opevnění Předmostí Prahy: Zdeněk Bauer Jakub Likovský: 30.6.2015 Děčín, Děčínsko a příprava obrany předmnichovské Čs. republiky Kupte nebo prodejte knihy z nakladatelství Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal v online antikvariátu TrhKnih.cz Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal Košťál, Vratislav Gibraltar : podivný spor o Herkulovy sloupy / Vratislav Košťál. -- 1. vyd. -- Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2010 ISBN 978-80-87029-73-2 (váz.) : Kč 295,00 212. No když žijí dva národy na stejném území a pak jedno toto území po mnoha letech ztratí, myslím Rakousko Uhersko. a potom vznik Československa, vztahy mezi těmito národy nebyly dobré. Maďarsko si dělalo nárok na území, které mu patřilo. Mnoho Maďarů hovoří o Slovensku jako Horní Uhry. STačí se podívat do historie, rovněž autorem publikace „Gibraltar a Evropská unie: Podivný spor o Herkulovy sloupy". V současné době se podílí na přípravě prvního komentáře k energetickému zákonu. JUDr. PhDr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby, ČEPS SBORNÍK KONFERENCE 29 Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy. Řády a kláštery. Z Nového Světa do celého světa. Vinnetou mezi beduíny: Supové Mexika 2 ... Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda. ... Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích ... Spor mezi nimi o svrchovanost nad Gibraltarem je důsledkem zásad- ... pěstí do pevniny spojil přiléhající vody a z obou hor vytvořil „Herkulovy sloupy", jež de- ... Gibraltar nuncupatae, una cum portu, munitionibus, fortaliisque eodem pertinentibus ... Začíná válka o „tetičku" Postavení veřejnoprávní televize není velkým tématem jen v České republice. Spor o ekonomku Hanu Lipovskou, která kdysi vyjádřila pochybnosti nad tím, jestli jsou veřejnoprávní média nutná, a tudíž byla shledána částí politické reprezentace nedostatečně způsobilou k tomu, aby zasedla v Radě České televize, je jen slabý odvar ... Dvě hory, které se tyčí nad úzkým průlivem, se dřív jmenovaly Herkulovy sloupy. Začátkem osmého století však zdejší zeměpis přepsala arabsko-berberská invaze z Afriky. Po slavném vojevůdci Táriku ibn Zijádovi, který se tu vylodil na evropském kontinentě, dostala jedna z nich jméno Džebel al-Tárik, Tárikova hora. Kapitola 23. V knize Ezechiel se do předpovědi o Týru pustíme hlouběji. Týr - neboli Tyrus a Sidon byla dvě města Féničanů. Vlastně přístavy. Jejich lodě pluly do všech přístavů Středozemního moře. Féničané pronikli až za Herkulovy Sloupy (Gibraltar) do tehdy neznámých vod....

INFORMACE

AUTOR
Vratislav Košťál
DIMENZE
12,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy.pdf

POPIS

Předkládaná publikace poprvé přináší českému čtenáři rozsáhlejší historickou, společenskou, politickou a ekonomickou sondu do problematiky sporu o území Gibraltaru. Tím zaplňuje vcelku zásadní mezeru v poznání materie, která je sice v české veřejnosti v nejobecnější rovině poměrně dobře známa, nicméně odbornou literaturou v českém prostředí zůstávala dlouho opomíjena. Ambicí této knihy je tak obnažit i hlubší a širší příčiny a souvislosti sporu Španělska a Velké Británie o toto vcelku nepatrné území na patě evropského kontinentu, a to z pohledu všech zainteresovaných stran. Obzvláště novátorský je pohled na mezinárodní realitu Gibraltaru očima samotných Gibraltařanů, ale i všudypřítomné Evropské unie.

Chcete si přečíst knihu?Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vratislav Košťál. Číst Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY