Hebrejská abeceda

Hebrejská abeceda - Gustav Erhart, | Replicamaglie.com

... židovská arabčina a skôr ... Hebrejská abeceda, tak jak byla přejata z foiničtiny, nereprodukuje všechny zvuky hebrejského jazyka, takže některá písmena představují více zvuků ... Wikislovník:Výslovnost/hebrejština - Wikislovník ... . Písmeno bet například může znázorňovat jak [b], tak [v]. Stejně tak pe představuje [p] i ... Hebrejsko četvrtasto pismo, takozvani tetragram, je jedno od najstarijih pisama koje se i dan danas koristi. Najstariji pisani nalazi stari su oko 3.000 godina, nastali za vladavine kralja Salomona. Za razliku od hebrejskog izgovora, koji se u zadnjih 100 godina jako promjenio kako bi se prilagodio ... Hebrejské písmo (novšie) - Wikipédia ... . Najstariji pisani nalazi stari su oko 3.000 godina, nastali za vladavine kralja Salomona. Za razliku od hebrejskog izgovora, koji se u zadnjih 100 godina jako promjenio kako bi se prilagodio ... Hebrejska abeceda (izvirno אלפבית עברי [alefbet ivri]) je pisava, s katero se običajno zapisuje hebrejski jezik, pa tudi druge jezike, ki so jih govorili ali jih še govorijo Judje, npr.: aramejski jezik, jidiš ipd. Hebrejska abeceda je v nekem smislu tudi znak pripadnosti judovstvu. Hebrejská abeceda se už jen omezeně používá pro vyjádření číslic, je rozšířená na kalendářích. V jiných případech se používají arabské číslice. Základní a řadové číslovky se musí rodem shodovat s podstatným jménem, které popisují. Většinou se uvádí, že tato hebrejská abeceda (či alefbéta) má 22 písmen; A protože se hebrejský text píše zprava doleva, napíšeme si je si je rovněž v pořadí zprava doleva: 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bet: alef ת: ש: ר: ק: צ: פ: ע: ס: נ: מ: ל: כ: י: ט: ח: ז: ו: ה: ד: ג ... Hebrejska abeceda ` alef a bet b gimel c dalet d he e vav f zayin g het h tet i yod j finalkaf k kaf l lamed m finalmem n mem o finalnun p nun q s...

INFORMACE

AUTOR
Gustav Erhart,
DIMENZE
4,36 MB
NÁZEV SOUBORU
Hebrejská abeceda.pdf

POPIS

Dvaadvacet koláží Pavla Holeky (1945) vždy provází autorův krátký básnický text, organicky doplňující to, o čem vypovídají v různých velikostech po celé ploše rozhozená hebrejská písmena a je dotvářející lidské figury, různá zvířata či předměty denní potřeby. Jejich symbolika je evidentní, dešifrování však již mnohem složitější a nejednoznačná, divák má tak dostatek prostoru k vlastnímu přístupu, vnímání a pocitu. Sugestivní obraz pouze napomáhá k otevření dveří do komnat, kde již přebývá to nejpodstatnější tajemství, a to smyslu lidského bytí. Svět Holekových koláží komplexně postihuje horizontální určenost života i jeho vertikální přesah. Několika charakterizujícími prvky je přiblížen skrytý význam každého jednotlivého, výrazně krojeného písmene, jehož vnitřní podstata a kauzální propojenost zjevuje se pak zcela nečekaně, jakoby náhle ostře nasvícena. Tento podmanivý, dokonale prokomponovaný filozoficko-poetický soubor přináší rovněž ve světovém kontextu zcela specifické kvality. Jde o mnohovýznamový, zároveň ale pozoruhodně celistvý fenomén všech dvaadvaceti písmen hebrejské abecedy, v neposlední řadě i v ohledu a souběhu numerickém, umocňovaný jedinečným estetickým nábojem jejich kaligrafického vyjádření. Mimořádná kolážová série Pavla Holeky je uzavřena zasvěceným doslovem Gustava Erharta, dle něhož lze poselství tohoto unikátního výtvarně-poetického díla vystihnout také slovy: "Dívej se, a bude ti dáno vidět!"

Chcete si přečíst knihu?Hebrejská abeceda ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Gustav Erhart,. Číst Hebrejská abeceda Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY