Tropika diskursu.: Kulturně-kritické eseje

Tropika diskursu.: Kulturně-kritické eseje - Hayden White | Replicamaglie.com

...v níž se studenti již seznámili s klíčovými literárněteoretickými koncepty a pojmy, poskytujícími základní nástroje pro popis, analýzu a interpretaci literárního textu ... [ZDARMA] Krysař z Hamelnu / The Pied Piper of Hamelin PDF ... ... . 1 Sem lze bezpochyby řadit také práce HAYDENA WHITEA, Tropika diskursu (Kulturně kritické eseje), Praha, 2010; Metahistorie (Historická imaginace v Evropě devatenáctého století), Brno, 2011. Jelikož tématem tohoto příspěvku je převážně evokabilita fi kce, budu vycházet především z nara-tologických pozic. DISKUSE A ROZEPŘE Druhý díl s názvem Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky je souborem jedenácti rozhovorů, a to se čtyřmi africkými autory, p ... Tropika diskursu | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách ... . DISKUSE A ROZEPŘE Druhý díl s názvem Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky je souborem jedenácti rozhovorů, a to se čtyřmi africkými autory, pěti univerzitními profesory a badateli v oblasti subsaharských literatur a dvěma nakladateli. Kladené otázky jsou si navzájem podobné, aby odpovědi čtenáři dovolily nahlédnout na probíraná témata z vícero úhlů ... Mgr. Ondřej Baran email: [email protected] tel: +420 286 010 545 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 2362/10, Praha 8 182 00 Česká republika PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. Základní tematické okruhy seminářů: Úvodní seminář. Představení témat kvalifikačních prací posluchačů a výsledků jejich dosavadního výzkumu....

INFORMACE

AUTOR
Hayden White
DIMENZE
4,21 MB
NÁZEV SOUBORU
Tropika diskursu.: Kulturně-kritické eseje.pdf

POPIS

Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem o autorovu originální "rozpravu o metodě", teorii toho, co by bylo možné nazvat tropologickým rozuměním. Její význam se ani zdaleka neomezuje na techniku literárního rozboru či interpretaci historie, jejím základem je filosoficky fundované, syntetické pojetí kognitivního vztahu k realitě, prostředkované právě "diskursem". V tomto smyslu je Whiteova kniha svébytnou a důležitou alternativou jak k tradiční i moderní hermeneutice (H. G. Gadamer), tak například k Ricoeurově narativnímu porozumění. Tropus podle Whitea není ani ozdoba řeči, ani technika omezující se na umělecký jazyk, nýbrž nástroj, jehož funkcí je snaha o adekvátnější uchopení popisované skutečnosti. Interpretace historických, literárních či teoretických textů se pak neukazuje jako (subjektivní) omezení, nýbrž jako obecná podmínka kulturní racionality.

Chcete si přečíst knihu?Tropika diskursu.: Kulturně-kritické eseje ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hayden White. Číst Tropika diskursu.: Kulturně-kritické eseje Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY