Antické a biblické pojetí krásna: jako základ evropské kultury

Antické a biblické pojetí krásna: jako základ evropské kultury - Petra Štěpánová | Replicamaglie.com

...etí čerpala ze svého řecko-římského odkazu a křesťanského poselství ... Učitelka Petra Štěpánová: Ruská pátá kolona zaútočila na ... ... . ... Díky četným klášterům působícím jako semínka budoucí ... Poté absolvovala FAMU v Praze, kde diplomovala v oblasti umělecké fotografie s dílem „Pocta rodině". V posledních letech se věnovala magisterskému studiu pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde obhájila diplomovou práci s názvem „Antické a biblické pojetí krásy jako základ evropské kultury". Tituly autora Petra Štěpánová - Antické a biblické pojetí krásna jak ... Antické a biblické pojetí krásna | Dumknihy.cz - knihy po ... ... . Tituly autora Petra Štěpánová - Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury Anotace. Dějiny Evropy jsou úzce spojeny s křesťanským mnišstvím jako jednou z nejstarších institucí. Právě klášterům a jejich písma znalým obyvatelům vděčíme za podstatnou část křesťanské literatury a za uchování antických textů filosofického, historického a přírodovědného obsahu. ceskobratrska cirkev evangelicka. Anotace. Monografie historika umění a architektury doc. dr. Pavla Kaliny, CSc., je věnována architektovi, jehož jméno je spjato s prvními projevy renesančního slohu u nás. Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika ... Proměny pojetí krásy v historii Španělska | Práce na příbuzné téma. 4. ... Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury | Práce na příbuzné téma. 38. Vaculíková, Pavla O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: Atachment, poruchy attachmentu a léčení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petra Vrbovská. Přečtěte si s námi knihu O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: Atachment, poruchy attachmentu a léčení na prazskamuzea1918-2018.cz Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury - jako základ evropské kultury . niha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, který se pak pod vlivem biblického ... Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury ... Obhajoba bakalářské práce: Významné evropské knižní veletrhy a jejich role při akvizici v knihovnách. 26. Lenka Geidt roz. ... Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury. 53. Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury - Petra Štěpánová . Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury Petra Štěpánová • Štěpánová Petra, 2010 Posielame do 8 dní Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury Petra Štěpánov á • Štěpánová Petra, 2010 . Posielame do 8 dní. Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. ... ŠTĚPÁNOVÁ 2010 — Petra ŠTĚPÁNOVÁ: Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury. Brno 2010 TATARKIEWICZ 1985 — Wladyslav TATARKIEWICZ: Dejiny estetiky. Diel 1. Staroveká estetika. Bratislava 1985 TATARKIEWICZ 1991 — Wladyslav TATARKIEWICZ: Dejiny estetiky. Diel 3., Novoveká estetika. Bratislava 1991 Zakládá nakladatelství PETRA2010 a věnuje se psaní knih. Vydává Antické a biblické poje...

INFORMACE

AUTOR
Petra Štěpánová
DIMENZE
4,76 MB
NÁZEV SOUBORU
Antické a biblické pojetí krásna: jako základ evropské kultury.pdf

POPIS

Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílopřevzal starověký Řím, který se pak pod vlivem biblického poselství krásnapřeměnil z pohanského na křesťanské impérium. Propojením antického abiblickéhopojetí krásna se tak vytvořil základ nově se rozvíjející evropské kultury,kterápo celá dvě tisíciletí čerpala ze svého řecko-římského odkazu akřesťanskéhoposelství.Díky četným klášterům působícím jako semínkabudoucícivilizovanéspolečnosti, tak pomalu vznikalo úchvatné evropské dílo patrné v oblastiumění, vědy, výrobních technologií, společenského zřízení aj., kde hodnota krásyhrála nezastupitelnou roli. V současné době jsme bohužel svědky úpadku evropskékultury a nezájmu o respektování jejích tradic.Proto je tato kniha výzvouke znovuobjevení našich kořenů, uvědomění si vlastní identity a povzbuzením kzodpovědnosti za odevzdání nabytých hodnot dalším generacím.

Chcete si přečíst knihu?Antické a biblické pojetí krásna: jako základ evropské kultury ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petra Štěpánová. Číst Antické a biblické pojetí krásna: jako základ evropské kultury Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY