Proměny hermeneutického myšlení

Proměny hermeneutického myšlení - Lukáš Hlouch, | Replicamaglie.com

...ěti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čtení Pověsti, mýty a báje Beletrie pro děti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čtení Pověsti, mýty a báje Hermeneutika se zrodila jako "umění výkladu" a vrcholí ve vědecké disciplíně, která zkoumá "porozumění textu" ... Hermeneutika a její proměny - Karel Skalický | Databáze knih ... . Český exilový teolog rovněž naznačuje její další směřování. Hermeneutické myšlení se stane dialogickým a angažovaným výkladem Písma. Studie interpretuje vývoj hermeneutického myšlení Proměny hermeneutického myšlení-- autor: Hlouch Lukáš, Hroch Jaroslav, Konečná Magdalena V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo-- autor: Jelínek Igor MA Kružnice - kruh Proměny hermeneutického myšlení 2010; Žánry autora. Literatura naučná Učebnice a slovníky Filozofie. Štítky z knih. filozofie ... PDF Jihoeská Univerzita V Ýeských Budějovicích Bakalářská ... ... . Český exilový teolog rovněž naznačuje její další směřování. Hermeneutické myšlení se stane dialogickým a angažovaným výkladem Písma. Studie interpretuje vývoj hermeneutického myšlení Proměny hermeneutického myšlení-- autor: Hlouch Lukáš, Hroch Jaroslav, Konečná Magdalena V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo-- autor: Jelínek Igor MA Kružnice - kruh Proměny hermeneutického myšlení 2010; Žánry autora. Literatura naučná Učebnice a slovníky Filozofie. Štítky z knih. filozofie teorie umění porozumění hermeneutika dějiny filozofie psaní sborníky pragmatismus filozofie jazyka doktorské studium Studium moderní evropské filosofie vychází jednak z fenomenologického dědictví Husserlova projektu filosofie jako radikálního obratu ke zkušenosti, jednak z existenciálního a hermeneutického dědictví Heideggerovy fundamentální ontologie; na kritiku velkých metafyzických systémů pak navazuje post-strukturalistické myšlení M. Foucaulta, G. Deleuze či J. Derridy. Proměny hermeneutického myšlení (The Changes of Hermeneutic Thought) HROCH, Jaroslav, Magdalena KONEČNÁ and Lukáš HLOUCH. Proměny hermeneutického myšlení (The Changes of Hermeneutic Thought). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 419 pp. Filosofie 5. ISBN 978-80-7325-231-1. Proměny hermeneutického myšlení Autor: Lukáš Hlouch ; Jaroslav Hroch ; Magdalena Konečná Cílem této knihy je postihnout vznik, formování a vývojové proměny teorií rozumění a hermeneutických koncepcí v rámci dějin novodobé filosofie. Cílem článku je uvést rekonstruktivní hermeneutiku, která navazuje na dílo italského historika práva a filosofa Emilia Bettiho, do informační vědy. funkci mýtu a mytického myšlení ([11], 76). Obdobný důraz na sepětí tradice s mýtem můžeme najít u významného představitele hermeneutického myšlení a za­ kladatele analytické psychologie Carla GustavaJunga (1875 - 1961). Je zajímavé, že C. G. Jung charakterizuje kolektivní vědomí jakožto „souhrn...

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Hlouch,
DIMENZE
7,38 MB
NÁZEV SOUBORU
Proměny hermeneutického myšlení.pdf

POPIS

Cílem této knihy je postihnout vznik, formování a vývojové proměny teorií rozumění a hermeneutických koncepcí v rámci dějin novodobé filosofie. První část publikace je dějinným úvodem do problematiky, který sleduje vývoj hermeneutiky ve smyslu teorie (respektive umění) interpretace a výkladu textů a přivádí čtenáře až ke vznikání a formování moderní hermeneutiky v 18. století. V tomto momentě navazuje druhá část, která je pojata jako seznámení se základními tématy, která moderní filosofickou hermeneutiku charakterizují. Zaměřuje se tedy především na rozumění a vývoj jeho pojetí v různých hermeneutických koncepcích. Samostatná pozornost je dále věnována specifickým pojmům, se kterými se v hermeneutickém rozumění setkáváme: hermeneutický kruh, horizont, předporozumění, časový odstup, interpretace textu, autor, jazyk a řeč. Třetí část pokračuje ve zkoumání problémů filosofické hermeneutiky ve vztahu k umění, moderní teologii a právu. Čtvrtá část pak představuje jednotlivé myslitele a jejich koncepce, a to od osvícenství, kdy se začal formovat projekt tzv. univerzální hermeneutiky, až do konce 20. století. Z pojednávaných osobností je věnována největší pozornost nejvýznamnějšímu představiteli filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamerovi. Kniha je určena nejen studentům filosofie, ale také všem, kdo se ve svém oboru dotýkají otázek porozumění, interpretace a výkladu: historikům, teoretikům umění, literárním a filmovým vědcům, teologům, religionistům, filologům, právníkům a dalším.

Chcete si přečíst knihu?Proměny hermeneutického myšlení ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Hlouch,. Číst Proměny hermeneutického myšlení Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY