Anaximandros z Mílétu

Anaximandros z Mílétu - Radim Kočandrle | Replicamaglie.com

...andros rovněž hledal pralátku, nespokojil se však s tím, že by za ni prohlásil jeden z živlů, neboť hledal ještě základnější původ všeho, co existuje ... Thales z Milétu - Filozofie - Referáty | Odmaturuj ... . Patřil mezi nejstaršího představitele živelně materialistické mílétské školy Mezi představitele milétské školy dále patřili Anaximandros (to byl mimochodem Thaletův žák), Anaximenés, Herakleitos Efeský, Pýthagorás a pýthagorovci. Pocházel z přístavního města Mílétu (východní pobřeží Středozemního moře). Anaximandros. Kategorie: Přírodovědné a technické obory, Humanitní a ... Anaximenes z Milétu - Wikipédia ... . Pocházel z přístavního města Mílétu (východní pobřeží Středozemního moře). Anaximandros. Kategorie: Přírodovědné a technické obory, Humanitní a ekonomické obory. Typ práce: Životopisy. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o životopis Anaximandra a popis jeho pohledu na svět. V práci jsou představeny jeho teze a díla. Stručně je shrnut i obsah Milétské školy, ze které ... Kategorie: Ostatní literatura Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody.Stojí tak u zrodu iónského zkoumání přírody a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Anaximandros, podle tradice žák a přítel Thaletův, je jednou z nejzajímavějších postav antické řecké filosofie. Po dokončení doktorského studia v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze začal Radim Kočandrle přednášet na FF ZČU v Plzni. Anaximandros z Mílétu vyslovil myšlenky ohledně metafyziky, kosmogonie a zoogonie. Jako arché mu bylo přiřazeno apeiron, ale jeho nauka se setkala s mnoha dezinterpretacemi, včetně peripatetické kategorizace. Nedostatek dochovaných textů nám neumožňuje vytvořit ucelený náhled na tuto problematiku. Anaximandros z Mílétu tak měl podle tradice nazvat počátek a prvek všeho. Ačkoli byla otázka po počátku myslitelům archaické doby blízká, v obecném povědomí je poplatná až Aristotelovu pojetí příčin. Aristotelés přitom Anaximandra s to apeiron téměř nespojuje a dochované texty ukazují panující nejistotu v tom, co ... Anaximandros z Milétu (610 - 546 př. n. l.) naznačil už v šestém století před naším letopočtem vývojovou teorii.Domníval se, že člověk vznikl z ryby, která se dostala na souš. Hlásal, že prapříčinou věcí je nekonečný a neurčitý prvek, který nazval „apeiron"....

INFORMACE

AUTOR
Radim Kočandrle
DIMENZE
6,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Anaximandros z Mílétu.pdf

POPIS

Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Ve svém spise vyložil vznik světa a popsal univerzum, které postrádá nebeskou klenbu. Společně s výkladem nebeských těles vylíčil meteorologické jevy a odvodil vznik života a člověka. V obecném povědomí je ovšem nejvíce znám údajným tvrzením, že počátkem všeho je to apeiron, "bezmezno". Studie přináší překlad hlavní části Anaximandrovy textové pozůstalosti a provází tématy spojenými s jeho myšlením a působením. Předkládá interpretace termínu to apeiron ve smyslu "bezmezné přirozenosti" na pozadí myšlení protikladů a zlomku DK 12 B 1 vyjadřujícího cykly řádu světa. Zároveň ukazuje charakter iónského myšlení s východisky v oblastech astronomie a meteorologie za uplatnění geometrie a v souladu s řečí náboženství.

Chcete si přečíst knihu?Anaximandros z Mílétu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radim Kočandrle. Číst Anaximandros z Mílétu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY