Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika - Miroslava Rakoczyová, | Replicamaglie.com

...lní podmínky sociální integrace cizinců v ČR I ... Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR ... ... . Brno: Barrister & Principal. 184 s. ISBN 978-80-87474-19-8. Kapitola v knize Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika, rok: 2011, počet stran: 23 s. Vybrané prvky kultury práce cizinecké policie očima jejích pracovníků NEČASOVÁ Mirka NEČASOVÁ Mirka. Kapitola v knize Současná integrační politika v ČR Souasná integraþní politika v ýR vychází a jedná v souladu s Aktualizovanou Koncepcí integrace cizinců, která navazuje na první vládní dokument z roku 1999 (srov. Leontiyeva 2011, s. 17). V roce 2012 byl ministers ... Koncepce integrace cizinců na území ČR | EPALE ... . Leontiyeva 2011, s. 17). V roce 2012 byl ministerstvem vnitra zpracován postup při realizaci Aktualizované 2. Migrační a integrační politika v České republice 10 2. Migrační a integrační politika v České republice Přítomnost cizinců na území státu, stejně jako míru a charakter jejich zaměstnanosti, určují zejména podmínky vstupu, setrvání a výkonu práce či podnikání. spolupráce. Oblast integrace cizinců je důležitou prioritou hl. m. Prahy, která má zároveň oporu v aktualizovaném Strategickém plánu hl. m. Prahy.3 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců navrhuje, jakým směrem by měla pražská integrační politika v budoucích letech směřovat. Immigration becomes important topic of the social policy in relation to current demographical and economical trends. The project is focused on the immigrant integration process into the social and economical structures of the Czech Republic as a host country. MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ... „Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR", ... Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal. 2011. 181 s. ISBN 9788087474198. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Brno: Integrační politika, Barrister & Principal. MEDIACE 2013 - Cesta ke spolupráci a smíru 3 ... v roce 2008 oblast integrace cizinců řeší velmi okrajově a dobrovolně nenárokuje finanční Aktivní migrační politika je nutná i v kontextu zamezení ilegální migrace a nízké natality českých občanů a je pouze prvním krokem, který by měl být následován dlouhodobými programy integrace usazených cizinců. Integrační politika by měla hranice mezi skupinami činit prostupnějšími, rozvíjet dialog etnických a ... Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Autor: Rakoczyová, Miroslava a Trbola, Robert Nakladatel: Barrister & Principal EAN: 9788087474198 ISBN: 978-80-87474-19-8 Popis: 1× kniha, brožovaná, 184 stran, česky Rozměry: 15 × 23 cm Rok vydání: podmínky, dané zákonem a azyl jí byl pravomocným rozhodnutím udělen.3 ... o sociální vylouení, kdy jedna skupina chrání svá privil egia a druhou skupinu odsune ... integrace cizinců v ČR. I, Integrační politika. 1., s. 17 . Nikola Plockov ... Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. II, - Role zaměstnání a... Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. I, - Integrační politika. Itálie turistický průvodce... Izrael a Palestina Minulost, ... Judaismus a politika v Izraeli. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. Autor: Rakoczyová, Miroslava a Trbola, Robert Nakladatel: Barrister & Principal EAN: 9788087474204 ISBN: 978-80-87474-20-4 Popis: 1× kniha, brožovaná, 188 stran, česky Rozměry: 16 × 27 cm Rok vydání: 2011 (1. vydání) sociální politika ... (Informace o integraci cizinců v ČR najdete na straně 4.) (TZ) ... v Kongresovém centru Praha vyplynulo, že většina zúčastněných považuje i v této době roli migrace a integrace v rozvoji Evropy za klíčovou. Učinit Evropu nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou světa ale bude SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - pojem obecně znám, není definičně vymezen. V ČR je od roku 1964 zákon o soc. zabezpečení. Poskytuje lidem ochranu a pomoc v případě ochrany zdraví a nemoci, nezaměstnanosti, zdrav. poškození a invaliditě, prac. úrazu a nemoci z povolání, stáří, mateřství, rodičovství, úmrtí živitele. Nad rámec implementace směrnice EU zavádí novela integrační opatření Vláda dne 6. června 2018 schv...

INFORMACE

AUTOR
Miroslava Rakoczyová,
DIMENZE
4,78 MB
NÁZEV SOUBORU
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika.pdf

POPIS

Hostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření.Autoři publikace se postupně zaměřují na různé aspekty přistěhovalecké politiky v České republice a jejích - zamýšlených či nezamýšlených - dopadů na životy cizinců. Knihu otevírá kapitola věnovaná hodnocení celkového směřování české přistěhovalecké politiky. Následující dvě kapitoly se podrobněji zabývají vybranými konkrétními nástroji implementovanými v této oblasti - programem výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a programem přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR.Významnou část monografie pak tvoří analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců, která je zaměřena především na souvislosti mezi pobytovým statusem a stupni právní integrace cizinců. V této kapitole je také věnována pozornost vybraným specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány (jedná se např. o otázky provázanosti českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právních příčin nízkého počtu cizinců získávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců).

Chcete si přečíst knihu?Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslava Rakoczyová,. Číst Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.: Integrační politika Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY