Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: Figura a písmo

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: Figura a písmo - Jan Chlíbec, | Replicamaglie.com

...na bestsellery 25 % Sepulkrální skulptura - Figura a písmo - Jan Chlíbec, Jiří Roháček ... Jan Chlíbec | Martinus ... . První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře toh… Titul je již rozebrán. 17 Jiří Roháček - Kristina Uhlíková (eds.) Jan Chlíbec - Jiří Roháček Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách. Figura a písmo Se jménem Zdeňka Wirtha je spojena celá jedna epocha českých dějin um ... Sepulkralni skulptura figura a pismo jan chlibec jiri ... ... . Figura a písmo Se jménem Zdeňka Wirtha je spojena celá jedna epocha českých dějin umění a památkové péče. Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu....

INFORMACE

AUTOR
Jan Chlíbec,
DIMENZE
5,70 MB
NÁZEV SOUBORU
Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: Figura a písmo.pdf

POPIS

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým. I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vznikuhistorický rámec jagellonské dynastie (1471-1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem. Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.

Chcete si přečíst knihu?Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: Figura a písmo ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Chlíbec,. Číst Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: Figura a písmo Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY