Úvod do teorie jazykové správnosti

Úvod do teorie jazykové správnosti - Martin Beneš | Replicamaglie.com

... s inherentně normativními jazykovými pravidly ... Slovo a jeho struktura | Odborná literatura a právnická ... ... . Úvodní část knihy tento přístup vykládá a ... úvod do teorie jazykové správnosti. for the purposes mentioned above has its limits. The topic of the last, thirteenth chapter is the relation between language rules and the rule-sentences, i.e ... 169 Kč Úvod do teorie bezpečnosti | Petr Sak . Úvod do teorie bezpečnosti | ... bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z no ... Kniha: Úvod do teórie chaosu (Jana Plauchová) | Martinus ... . Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost - statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ... Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními ... Kniha Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními - inherentně ... Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami... Kniha: Úvod do teórie chaosu (Jana Plauchová)...

INFORMACE

AUTOR
Martin Beneš
DIMENZE
10,92 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do teorie jazykové správnosti.pdf

POPIS

Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí.Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak – na tomto pozadí – rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus – norma – kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci „teorie jazykové kultury“ – zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.

Chcete si přečíst knihu?Úvod do teorie jazykové správnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Beneš. Číst Úvod do teorie jazykové správnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY