O Trojici v Teologické sumě

O Trojici v Teologické sumě - Tomáš Akvinský | Replicamaglie.com

...tátech celou řadu zajímavých otázek a odpovědí jak filosofického, tak teologického rázu ... O Trojici v Teologické sumě - www.rosa.sk ... . Bohužel je dnes téma andělů v křesťanské teologii poněkud opomíjeno, a je pravidlem, že jakmile se přestane kultivovat víra, bují pověra. Z řady Aquinata pak Otázky o duši, O Pravdě, o mysli, O zákonech v Teologické sumě, O lásce, O důvodech víry, Výklad vyznání víry a Desatera. 15.4.2019 11:02:06 Štítky: Teologická suma teologie Tomáš Akvinský Na traktát o Ježíš ... Dominikánský knižní salón: Tomáš Akvinský, O Trojici v ... ... . 15.4.2019 11:02:06 Štítky: Teologická suma teologie Tomáš Akvinský Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech (STh III, q. 60-65). Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti....

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Akvinský
DIMENZE
11,18 MB
NÁZEV SOUBORU
O Trojici v Teologické sumě.pdf

POPIS

Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním souboji, který tak či onak ovlivnil politické dějiny západní civilizace. Vždyť tak jako je náš svět svým způsobem obrazem trojjediného Boha, jsou politické události, alespoň do určité míry, odrazem diskusí o tomto Bohu. Poněkud problematičtější je otázka, zda může Tomášův traktát o Trojici inspirovat, či dokonce spoluurčovat povahu dnešních filosofických či teologických debat. Jako plod vysoce spekulativního myšlení se zdál být navždy odsouzen do starého teologického harampádí. Nyní však tyto „nepraktické“ úvahy znovu ožívají: neboť jak jinak můžeme být „připraveni obhájit sepředkaždým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje“ (1 Petr 3, 15)? Jak jinak se budeme hájit, když nás stoupenec judaismu či islámu obviní z polyteismu? Jak jinak budeme odstraňovat racionální překážky, které druhým a mnohdy i nám samotným překáží v přijetí víry?

Chcete si přečíst knihu?O Trojici v Teologické sumě ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Akvinský. Číst O Trojici v Teologické sumě Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY