Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin - Lukáš Fischer, | Replicamaglie.com

...ejména auxiny a cytokininy, v komerčních prostředcích mohou být doplněny škálou různých pomocných látek ... PDF IV. Růst a vývoj rostlin 8 ě - Univerzita Karlova ... .Opačné účinky mají inhibitory růstu. Růst a vývoj rostlin. 1/10 V jaké fázi růstu se zvětšuje počet buněk? zárodečné ... Růst a vývoj rostlin - Pavlová, Libuše; Fischer, Lukáš ; Učební text pro studenty bakalářského i magisterského postgraduálního studia, kteří si doplňují znalosti o rostlinách a mají ukončené studium jiného zaměření. ... 9. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. Růst, vývoj a pohyb rostlin, s. 575. ISBN 978-80-7182-213-4. Dal ... Růst a vývoj rostlin ... . ... 9. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. Růst, vývoj a pohyb rostlin, s. 575. ISBN 978-80-7182-213-4. Další zdroje informací: Růst rostlin - text. Vodní režim, růstové a vývojové procesy rostlin - text. Vodní režim a růst rostlin - doc. Růst a vývoj rostlin - prezentace. Růst, vývoj a pohyby rostlin - doc. Růst a vývoj ... Pro růst rostlin jsou rozhodující určité podmínky (faktory), které můžeme rozdělit do dvou skupin: Vnitřní - nejvýznamnější z nich jsou rostlinné hormony-fytohormony, které mouhou růst podněcovat, tzv. stimulátory nebo brzdit, tzv. inhibitory. Do skupiny růstových stimulátorů patří např. auxiny, např. 1 IV. Růst a vývoj rostlin 8.Rodozměna a ontogeneze Život nevzniká ani nezaniká, život trvá.Vznikají a zanikají pouze jedinci.Jedinec během své existence dává vznik zpravidla většímu počtu dalších jedinců - rozmnožuje se. Základní stavební a funkční jednotky organizmů - buňky - vznikají dělením buněk již exis- Datum Téma Přednášející Ke stažení; 1.10.2019: Ontogenetické cykly, klíčení: D. Bastlová: 8.10.2019: Růst a vývoj rostlin - vegetativní: D. Bastlová Růst a vývoj rostlin (MB130P78) Jaké jsou základní typy růstu rostlinných buněk? Pro každý typ uveďte příklady. Vysvětlete podstatu epigenetického konceptu v embryogenesi. Kdo byli jeho zastánci? Vysvětlete pojem "mikropyle" a charakterizujte jeho význam při oplození. RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Ontogeneze (individuální vývoj) je obdobím od začátku života organismu až po jeho zánik. Zahrnuje dvě oblasti změn - růst a diferenciaci. Trvání ontogeneze za optimálních podmínek je naprogramováno v zygotě. Vývoj ovlivňují: světlo a teplo vernalizace (= jarovizace) snížení teploty za účelem kvetení (kaktusy) fotoperioda (= doba osvětlení) fotoperiodismus = nároky rostlin na osvětlení dlouhodenní: delší fotoperioda (konec jara, léto), pšenice, řepa, špenát Výživa rostlin je proces přijímání souhrnu látek potřebných pro zdravý vývoj rostliny ve formě rostlinou přijatelné. Mezi tyto látky a fyzikální faktory lze řadit i světlo a teplo, ale především jsou tím míněny chemické sloučeniny, které rostlina přijímá z okolního prostředí, obvykle hlavně z půdy. Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, Turnov Charakteristika: Práce obsahuje růst a vývoj rostlin.Popisuje periodicitu růstu, celistvost rostlin a vývoj rostlin. Práce obsahuje obrázky rostlin o rozsahu cca 1,5 strany. Vývoj rostlinného organismu -ontogeneze 1. Embryonální fáze -embryo se vyvíjí v mateřském sporofytu (zygota dozrání semene) 2. Vegetativní fáze (trofická) -samostatná existence sporofytu -růst a vývoj orgánů (klíčení semene tvorba vegetativních orgánů) 3....

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fischer,
DIMENZE
6,41 MB
NÁZEV SOUBORU
Růst a vývoj rostlin.pdf

POPIS

Text souhrnně podává současné základní poznatky o růstu, etapách životního cyklu (rodozměně) a fázích ontogeneze rostlin - embryogenezi, vegetativní fázi, přechodnou fázi (kvetení), generativní fázi a senescenci. Procesy jsou pojednány na úrovni morfologické, anatomické i molekulárněbiologické. Samostatné kapitoly jsou věnovány genetické výbavě a regulačním procesům a mechanismům - buněčnému cyklu, přenosu signálu, funkci fytohormonů a významu mutantů pro studium vývojových procesů u rostlin. Text je koncipován pro studenty odborné biologie i učitelských kombinací s biologií v bakalářském i magisterském stupni studia. Může být užitečný i pro středoškolské pedagogy, kteří si chtějí doplnit nové poznatky v této oblasti biologie.

Chcete si přečíst knihu?Růst a vývoj rostlin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fischer,. Číst Růst a vývoj rostlin Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY