Komunikace ve školní třídě

Komunikace ve školní třídě - Zuzana Šalamounová, | Replicamaglie.com

... Sociální styk, sociální komunikace a pedagogická komunikace ... Komunikace mezi učitelem a žákem - Wikipedie ... ... - školní komunikace - volba organiza ční formy by m ěla odpovídat povaze úkolu, který bude . 8.1 Sociální komunikace jako základní prostředek pedagoga pro vytváření dobrých vztahů ve třídě 35 8.2 Vedení poradenského rozhovoru pedagoga s žákem 38 8.3 Komunitní kruh - způsob vytváření příznivého klimatu ve třídě a péče o vztahy mezi žáky 41 8.4 Vedení třídnických hodin 44 Pedagogická komunikace je zák ... PDF Komunikace ve školní třídě - Masaryk University ... .4 Vedení třídnických hodin 44 Pedagogická komunikace je základním kamenem v procesu učení se. Pedagogická komunikace probíhá především ve školní třídě, a to mezi učitelem a žáky Obsah 1 Charakteristika nikace ve školní třídě", který byl zaměřen na zkoumání výukové komunikace na dru- hém stupni základní školy . Data byla sbírána v průběhu školního roku 2010/2011. 20 Komunikace ve školní třídě představuje moderní vědeckou publikaci světového významu, opírající se o konstruktivistické teorie, které jsou aplikovány na reálné dění a slouží k analýze současné školní praxe. Je psána čtenářsky poutavým a současně odborně pregnantním stylem, ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě.Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. komunikace ve stejné výši očí - pocity nadvlády nebo podřízenosti. Druhy nonverbálního sdělování: ... osobnosti žáka může učitel vyčíst zúpravy školní lavice, ze způsobu péče o školní pomůcky apod. ... kdo ve třídě stanovuje normy a kdo kontroluje jejich dodržování. a) Autoritativní (autokratický) styl ... Kniha tak přináší řadu příkladů ze školní praxe, umožňuje vytvořit si živou představu o tom, jak komunikace ve školní třídě reálně probíhá. Detailně se zaobírá například povahou učitelských otázek a zpětné vazby, kterou učitelé žákům poskytují. Komunikace ve školní třídě . Zuzana Šalamounová, Klára Šeďová, Roman Švaříček Nakladatel: Portál 2012 ... Komunikace ve školní třídě., rok: 2012, počet stran: 20 s. Žáci se smějí učitelům : podoby a funkce školního humoru zaměř...

INFORMACE

AUTOR
Zuzana Šalamounová,
DIMENZE
3,85 MB
NÁZEV SOUBORU
Komunikace ve školní třídě.pdf

POPIS

Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky. Tyto informace jsou čerpány z originálního výzkumu autorského týmu, který zahrnoval dlouhodobé pozorování a videonahrávky vyučovacích hodin různých učitelů druhého stupně základní školy. Kniha tak přináší řadu příkladů ze školní praxe, umožňuje vytvořit si živou představu o tom, jak komunikace ve školní třídě reálně probíhá. Detailně se zaobírá například povahou učitelských otázek a zpětné vazby, kterou učitelé žákům poskytují. Rovněž upozorňuje na skutečnost, že komunikace ve školní třídě se netýká pouze vyučovacích obsahů, ale podílí se také na utváření vztahů mezi učitelem a žáky, jako je náklonnost a respekt či naopak antipatie a despekt. V závěrečné kapitole je prezentována koncepce dialogického vyučování jako ideálního modelu pedagogické komunikace a jsou hledány způsoby, které by českým učitelům mohly pomoci se tomuto modelu přiblížit. Kniha je určena studentům učitelství a pedagogických oborů, praktikujícím učitelům a odborníkům z oblasti věd o výchově. Autorský tým tvoří Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Zuzana Šalamounová a doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Všichni jsou členové Ústavu pedagogických věd FF MU, který představuje prestižní pracoviště, na němž je realizována řada výzkumných projektů. Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., společně s Mgr. Klárou Šeďovou, Ph.D., jsou autory publikace Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Portál, 2007). Všichni autoři se podíleli na přípravě hesel pro Pedagogickou encyklopedii (Portál, 2009).

Chcete si přečíst knihu?Komunikace ve školní třídě ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zuzana Šalamounová,. Číst Komunikace ve školní třídě Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY