Odpovědnost

Odpovědnost - Radim Palouš, | Replicamaglie.com

...častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí ... Jaká Je Odpovědnost Předsedy Svj? - Svj Předseda ... . Výkon státní správy - kompetence, odpovědnost _____ Zpracovatelé: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. [autor je odborným asistentem pro obor správní právo a zástupcem vedoucí katedry na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, advokátem a lektorem Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodn ... odpovědnost - Wiktionary ... . Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury, hodnot i obchodní strategie. PROFESNÍ ODPOVĚDNOST. Profesní odpovědnost je pojmem používaným k označení zvláštní kategorie odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své podnikatelské činnosti služby vyžadující určité odborné znalosti. Pod pojmem hmotná odpovědnost se dle §252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, rozumí odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Za ty se považují například hotovost, ceniny, zboží nebo zásoby materiálu. Dohoda o odpovědnosti může být uzavřena pouze se zaměstnance starším 18 let, nicméně pokud má ... Citáty Tomáš Baťa Objevte zajímavé a ověřené citáty · Tomáš Baťa byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvn…...

INFORMACE

AUTOR
Radim Palouš,
DIMENZE
10,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Odpovědnost.pdf

POPIS

Dialogická figura odpovědnosti a její překročení. Sokratův požadavek osobní absolutní angažovanosti. Křesťanský akcent na lásku k Bohu. Věc "odpovědnost" se odpoutala a opustila svou původní dialogickou figuru, a to jak v řecké, tak křesťanské tradici. Vláda zákona. Ontologické společenství: moderní chápání skutečnosti opustilo komunitu tvorstva. Vespolné bytí, vzájemná odkázanost, propojenost a souvislost je existenciální charakteristikou každého stvoření. Ekologie sama dává člověku porozumět světu jako domovu: svět jako drama společné existence, symbióza. Ovládavé "úspěchy" technovědy jako problematická nadvláda. Výchovné uvádění do humánní podoby v běžném rodinném či školním životě. Osobní nezástupnost každého jedince na scéně světa. Lidské nitro jako ohnisko všech relací. Láska jako transcendence. Svoboda, která zakládá nikde nekončící lidskou odpovědnost. Ke každé kapitole jsou připojeny texty pro seminární interpretaci.

Chcete si přečíst knihu?Odpovědnost ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radim Palouš,. Číst Odpovědnost Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY