Finanční management

Finanční management - Petra Růčková, | Replicamaglie.com

...ího plánování. Finanční management - struktura modulu I ... Finanční management | PPROI | Česko ... . Finanční management 1. Základy a cíle finanZáklady a cíle finančního managementuního managementu II. Riziko a výnos 2. Riziko a výnos ve finan čním rozhodování 3. Diversifikace rizikaDiversifikace rizika 4. Riziko a výnos portfolia 5. Financial management focuses on ratios, equities and debts. It is useful for portfolio management, distribution of dividend, capital raising, hedging and looking after fluctuations in foreign currency and product cycles. Financial managers are the people who will do research and ... Finanční management - Růčková Petra | Knihy Grada ... . Financial managers are the people who will do research and based on the research, decide what sort of capital to obtain in ... „Ve skutečnosti může podnik ke společenskému blahu přispívat pouze v případě, že je vysoce ziskový." Peter Ferdinand Drucker. Finanční řízení a ekonomika organizace používá celou řadu pojmů, metod řízení, různé analytické techniky, finanční ukazatele a standardy, jejichž předmětem je řízení financí - finančních zdrojů v podniku (v organizaci). Management zahrnuje také činnosti jako stanovení strategie organizace a koordinování svých zaměstnanců (nebo dobrovolníků) za účelem splnit své cíle prostřednictvím využití dostupných zdrojů jako například finanční, přírodní, technologické a lidské zdroje. 17 videos Play all Finanční řízení podniku (finanční management) ekospace Portrét s lekárom a vedcom Vladimírom Krčmérym - Duration: 26:36. Televízia TA3 89,361 views Autor knihy: Petra Růčková; Michaela Roubíčková, Téma/žánr: finanční management, Počet stran: 296, Cena: 127 Kč, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: Grada Zahájení studia Květen 2020. Profesní vzdělávací program MBA Finanční management a účetnictví je speciálně navržen pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o získání potřebných znalostí z oblasti finančního managementu, jež by dopomohly danému podniku k dosažení lepšího hospodářského výsledku. Krátkodobý finanční management finanční plán rozpočet finanční analýza SWOT analýza příspěvková organizace Short-term financial management financial plan budget financial analysis SWOT analysis contributory organization Finanční management : Upřesnění výběru: Jednotlivé sity odborných mesíčníků jsou průběžně obohacovány o aktua...

INFORMACE

AUTOR
Petra Růčková,
DIMENZE
11,96 MB
NÁZEV SOUBORU
Finanční management.pdf

POPIS

Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné.

Chcete si přečíst knihu?Finanční management ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petra Růčková,. Číst Finanční management Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY