Kostnice

Kostnice - Aleš Svoboda | Replicamaglie.com

...sto notranje ogrodje, ki je v celoti ali delno koščeno ... Sedlec Ossuary | Kutná Hora, Czech Republic Attractions ... ... . Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století jako karner - skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou - a podle nejnovějších průzkumů se spolu s ... Kostnice (německy Konstanz) je velké okresní měs ... Kutná Hora travel | Czech Republic - Lonely Planet ... ... Kostnice (německy Konstanz) je velké okresní město ležící na jihozápadě Německa ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na hranici se Švýcarskem.Původně keltská osada, později římské opevněné sídlo, nejvýznamnější jako středověké tržní a řemeslnické centrum. Se svými zhruba přibližně 85 tisíci obyvateli je největším městem na březích Bodamského ... Directed by Jan Svankmajer. A non-narrative voyage round Sedlec Ossuary, which has been constructed from over 50,000 human skeletons (victims of the Black Death). Kostnice. Kostnice is an alternate name for Konstanz, a university town in south-west Germany. Kostnice Sedlec is an ossuary chapel in the Czech Republic; This disambiguation page lists articles about distinct geographical locations with the same ... The kostnice (ossuary) is an underground chapel of All Saints Cemetery and originally was a part of the Cistercian abbey in Sedlec, which was ...

INFORMACE

AUTOR
Aleš Svoboda
DIMENZE
6,34 MB
NÁZEV SOUBORU
Kostnice.pdf

POPIS

Kniha Kostnice u sv. Jakuba popisuje chronologii objevení podzemních prostor historického osária v roce 2001 a jeho postupné úpravy, které vedly v roce 2012 ke zpřístupnění celého komplexu veřejnosti. Objasňuje také historii kostela sv. Jakuba a někdejšího svatojakubského hřbitova, zvyky, rituály a další zajímavosti, související s pohřbíváním na jednom z největších městských hřbitovů v Brně. Publikace dále přináší informace o archeologických i antropologických nálezech uskutečněných v celémprůběhu stavebních prací a přípravy expozic. Detailně seznamuje s důvody,které vedly odborníky a historiky k rozhodnutí tuto výjimečnou a svým způsobem bizarní expozici zřídit a zachránit ji tak před zničením. Nadčasovost této historické památky popisuje nejen z pohledu materiálního, ale především z pohledu duchovního rozměru, který brněnskou Kostnici povyšuje na mimořádný a zcela ojedinělý artefakt s neobyčejnou vypovídací hodnotou.

Chcete si přečíst knihu?Kostnice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Aleš Svoboda. Číst Kostnice Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY