Řeč o řeči

Řeč o řeči - Marie Čechová | Replicamaglie.com

... následujících řádcích je představíme o něco blíž ... Řeč o řeči - Marie Čechová | Databáze knih ... . Vada řeči dyslálie (patlavost) Dítě špatně vyslovuje jednu nebo více hlásek. Touto vadou často trpí i dospělí. O vývoji řeči. Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli. Polopřímá a smíšená řeč. Jedná se o pásma, kter ... řeč - Wikislovník ... . Polopřímá a smíšená řeč. Jedná se o pásma, která ve výstavbě textu spojují pásmo vypravěče s pásmem postav. Polopřímá řeč Je prostředkem vyjádření vnitřního monologu postavy, vyprávění subjektivně a hovorově zabarvuje, obsahově patří polopořímá řeč k řeči postav, formálně však k řeči autorské ... Řeč těla výrazně pomáhá při jednáních, kdy můžete rozumět myšlenkám druhé strany o vaší pozici, aniž byste museli spoléhat jen na to co říkají. Pomůže vám vyhnout se zmanipulování zkušenými prodejci, kteří chtějí abyste si zakoupili jejich produkty. Znalost řeči těla vám pomůže lépe přesvědčit druhé. Pokud je v přímé řeči slovo 'já', jedná se o člověka který mluví, a změníme-li větu na nepřímou řeč, musíme i toto zájmeno změnit. " I like fish." - He said that he liked fish. závěr o vině všech obžalovaných a to ještě v některých pasážích urážlivým způsobem. Například na adresu obžalovaného uvedl, že …o absenci subjektivní stránky trestného činu nemůže být ani řeči, mají-li obvinění alespoň základy průměrného intelektu, což ani oni zatím nezpochybnili....

INFORMACE

AUTOR
Marie Čechová
DIMENZE
10,98 MB
NÁZEV SOUBORU
Řeč o řeči.pdf

POPIS

Kniha Řeč o řeči je především souborem studií zaměřených na různé oblasti užívání řeči: řeč (a jazyk) v různých sférách komunikace, na to, jak funguje řeč v běžném životě dospělých (např. Jsme v řeči in? - o módě a "nákaze" v řeči, Humor v řeči, řeč humoru) i dětí (I děti prožívají svou řeč?), ve veřejném styku, v administrativě i v odborném styku i ve škole; na to, jak se řeč mění (viz např. Expanze předložky na) a kterým vlivům a jak podléhá, kteří činitelé ji ovlivňují, kterých nedostatků se uživatelé dopouštějí a proč, a to ve volbě pojmenování (např. při vyjadřování přibližné míry, viz výrazy téměř, skoro, necelých, …), v tvarech slov, ve větných konstrukcích. Řada statí se zaměřuje na frazeologii, na její mnohdy neadekvátní užívání při tvorbě projevu i na její mylné chápání při recepci, ale také na její vtipné variace a aktualizace. Studie poskytují pohled i na dynamiku v uvedených rovinách, předznamenávají i jisté vývojové tendence češtiny. Mnohé studie se tematicky dotýkají (vedle vážných problémů řečových) i humorné stránky vyjadřování, zvláště, ale nejen frazeologického. Vedle tvorby projevu (i s uvedenými rysy) si všímají i přijímání textu adresáty včetně jejich problémů s neporozuměním a nedorozuměním vzniklým nezáměrně i záměrně autory a příjemci.

Chcete si přečíst knihu?Řeč o řeči ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Čechová. Číst Řeč o řeči Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY